Tìm Người Thân

Tìm Người Thân: Nguyễn Thị Tặng


0:35 minutes (549.84 KB)
Tìm người thân
Con là Phạm Thị Lâm hiện ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tìm dì Tư tức Nguyễn Thị Tặng có các con tên là; Điệp, Mai, Tiên, Cúc, bé Hùng, trước ở đèn 4 ngọn, Long Xuyên. Đã rời Việt Nam khoảng năm 76 hay 77, xin dì liên lạc với con qua số điện thoại ở VN là:  0121-394-2852 hoặc email: huyQuan75@gmail.com. Ai biết bà Nguyễn Thị Tăng ở đâu xin vui lòng nhắn giúp, thành thật cảm ơn.

Cháu Huy Quân

Tìm người thân : Nhắn Tin Tìm Đồng Đội - Mar 2012


0:39 minutes (611.47 KB)Thiếu úy Hồ Khánh Dũng, và các bạn Huỳnh Văn Hồng, Trần Việt Hùng Phong ở Tây Ninh-VN, nhắn tin tìm Thiếu úy Nguyễn Thành Xem thiết đoàn 16 kỵ binh, trước 1975 ở Long xuyên, đã sang USA. Nay bạn ở đâu, liên lạc với Kh. Dũng theo email: dungkhho@ yahoo.com.vn.

Tìm người thân : Thứ Năm : Oct 28 2010


5:05 minutes (4.65 MB)

Tỉm người thân : Oct 2010@ 3:15


5:10 minutes (4.73 MB)

Tìm Người Thân : Oct 7 2010


6:57 minutes (6.37 MB)

Việt Tấn

Tìm ngươi thân : Sep 30 2010


7:01 minutes (6.42 MB)

Tìm người thân : Thứ Năm : Sep 23 2010


11:11 minutes (10.24 MB)

Tìm người thân : Aug 26 2010


13:17 minutes (12.17 MB)

Tìm người thân : Thứ Năm : Aug 19 2010


11:17 minutes (10.33 MB)Viet Tan
Saigon890am@yahoo.com
214-389-2563