Nhịp Cầu Trong Ngoài

Nhịp Cầu Trong Ngoài - Phỏng Vấn Linh Mục Phan Văn Lợi,Hòa Thượng Huyền Việt 12/28/2011.

Click to play
31:15 minutes (10.73 MB)

G/S : Nguyen Chinh Ket .