Phỏng Vấn & Hội Thoại

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phát lại Phỏng vấn Nhạc Sĩ Tô Hải & Lê Hiền Đức - Nov 18 - 2017


36:22 minutes (33.3 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Trung Tá Bác Sĩ Đinh Đức Long - 07/22/2017


50:17 minutes (46.04 MB)Nghe Si Phan Dinh MInh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Báo Vĩnh Nguyên - 07/15/2017


50:13 minutes (45.97 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa- 07/01/2017


54:14 minutes (49.65 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Ứng cử viên Quốc Hội Phan Vân Bách- 6/24/2017


45:41 minutes (41.82 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh Thuc  hien

Phỏng vấn Phó thị trưởng Haltom City , TX : Tiến sĩ Trương Minh Ẩn


15:46 minutes (14.44 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục Đinh Hữu Thoại - 06/17/2017


52:53 minutes (48.42 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn CCB Nhà văn Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình - 6/10/2017


50:52 minutes (46.58 MB)Host: Nghệ Sĩ Phan Đình Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ sư Lê Anh Hùng - 6/3/2017


51:22 minutes (47.03 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh thuc hien