Phỏng Vấn & Hội Thoại

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Ứng cử viên Quốc Hội Phan Vân Bách- 6/24/2017


45:41 minutes (41.82 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh Thuc  hien

Phỏng vấn Phó thị trưởng Haltom City , TX : Tiến sĩ Trương Minh Ẩn


15:46 minutes (14.44 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục Đinh Hữu Thoại - 06/17/2017


52:53 minutes (48.42 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn CCB Nhà văn Trung Tá Nguyễn Nguyên Bình - 6/10/2017


50:52 minutes (46.58 MB)Host: Nghệ Sĩ Phan Đình Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ sư Lê Anh Hùng - 6/3/2017


51:22 minutes (47.03 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh thuc hien

Phỏng Vấn Amy Hoàng - Naval Academy - 05/21/2017 .


26:17 minutes (24.07 MB)P/V = Phan Quang Trong .

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn - 5/20/2017


51:16 minutes (46.93 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Báo JB Nguyễn Hữu Vinh- 5/13/2017


31:26 minutes (28.78 MB)n/a