Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 04/28/2017


16:05 minutes (14.73 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 04/27/2017


14:08 minutes (12.95 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 04/26/2017 .


19:20 minutes (17.7 MB)P/T = Tien Dung .

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 04/15/2017


25:36 minutes (23.44 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 04/8/2017


25:16 minutes (23.14 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien
HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 04/1/2017


26:56 minutes (24.66 MB)GS Khuong Huu Loc Thuc Hien

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 03/25/2017


22:19 minutes (20.43 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 03/24/2017


16:27 minutes (15.06 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 03/22/2017 .


18:29 minutes (16.92 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 03/21/2017 .


17:28 minutes (15.99 MB)P/T = Tien Dung .