Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 02/10/2018


27:11 minutes (24.89 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien

Kinh Tế Thị Trường -02/06/2018 .


16:47 minutes (15.37 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 02/05/2018


14:20 minutes (13.13 MB)n/a

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 02/03/2018


24:56 minutes (22.83 MB)n/a

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - 02/02/2018


14:36 minutes (13.37 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 02/01/2018


16:29 minutes (15.09 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -01/31/2018 .


18:01 minutes (16.5 MB)Tien Dung

Kinh Tế Thị Trường -01/30/2018 .


20:39 minutes (18.92 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 01/29/2018


14:32 minutes (13.32 MB)n/a

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 01/27/2018


27:01 minutes (24.73 MB)GS Khuong Huu Loc Thuc hien