Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 03/25/2017


22:19 minutes (20.43 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 03/24/2017


16:27 minutes (15.06 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 03/22/2017 .


18:29 minutes (16.92 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 03/21/2017 .


17:28 minutes (15.99 MB)P/T = Tien Dung .

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 03/18/2017


27:12 minutes (24.91 MB)XNV: Nhã Quyên

Kinh Tế Thị Trường - 03/14/2017 .


17:28 minutes (15.99 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 03/07/2017 .


15:31 minutes (14.21 MB)Tien Dung

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 03/4/2017


25:37 minutes (23.45 MB)GS Khương Hữu Lộc Thực hiện

Kinh Tế - Thi Trường - 02/27/2017


17:05 minutes (15.65 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 02/28/2017 .


15:16 minutes (13.98 MB)Tien Dung .