Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Linh Mục Đinh Hữu Thoại - May 02, 2015


50:42 minutes (46.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Giáo Sư / Nhà Giáo Nguyễn Tiến Dân - April 25th, 2015


51:13 minutes (46.89 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà giáo Vi Đức Hồi - April 18th, 2015


51:26 minutes (47.1 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Linh Mục Nguyễn Hữu Giải - April 11, 2015


56:29 minutes (51.72 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà Báo J.B Nguyễn Hữu Vinh - Mar 28, 2015


51:08 minutes (46.82 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây : Thứ Bảy 21 tháng 3 - Nhà Giáo, Kỹ Sư Lê Mai Đậu

Click to play
49:32 minutes (5.67 MB)Nhạc sĩ  Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây: Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vinh - 03/14/32015


46:35 minutes (42.65 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển - Mar 07, 2015


48:37 minutes (44.52 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn: Cựu Chiến Binh / Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng - Feb 21, 2015


51:18 minutes (46.97 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi - Feb 14, 2015


49:37 minutes (45.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh