Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn: Cựu Chiến Binh / Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng - Feb 21, 2015


51:18 minutes (46.97 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi - Feb 14, 2015


49:37 minutes (45.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Huỳnh Thục Vy - Feb 07, 2015


49:38 minutes (45.45 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Phạm Văn Trội - Jan 31, 2015


48:58 minutes (44.83 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - CCB, Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy - Jan 24, 2015


53:14 minutes (48.74 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Trung Tá Cộng Sản Trần Anh Kim Jan 17, 2015


47:10 minutes (43.18 MB)Thuc hien: Nghe si Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Trung Tá Trần Anh Kim 01/17/2015


47:33 minutes (43.53 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhạc sĩ Tô Hải - Jan 10, 2015


53:50 minutes (49.29 MB)Thực hiện: N/S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Nhà Giáo Vi Đức Hồi - Jan 03, 2015


51:33 minutes (47.2 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Cụ Bà Lê Hiền Đức - Dec 27, 2014


52:49 minutes (48.35 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh