Từ Cánh Đồng Mây

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Tù Nhân Lương Tâm Buì Thị Minh Hằng - 2/18/2017


50:42 minutes (46.43 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển - 2/11/2017


48:19 minutes (44.24 MB)Nghe si Phan Dinh Minh thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: LM Phan Văn Lợi, Khối 8406 - 02/04/2017


49:36 minutes (45.42 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Phạm Toàn - 1/28/2017


45:58 minutes (42.09 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Luật gia Nguyễn Kim Môn - 1/14/2017


50:22 minutes (46.12 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Trung Tôn - 1/7/2017


49:56 minutes (45.72 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đức Cha Hoàng Đức Oanh - 12/31/2016


54:12 minutes (49.62 MB)nghe si Phan dinh Minh thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Bác Sĩ Trung Tá Đinh Đức Long - 12/24/2016


48:04 minutes (44.02 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh Thuc Hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu - 12/17/2016


43:28 minutes (39.81 MB)Nghe si Phan Dinh MInh Thuc hien