Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà Báo J.B Nguyễn Hữu Vinh - Mar 28, 2015


51:08 minutes (46.82 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây : Thứ Bảy 21 tháng 3 - Nhà Giáo, Kỹ Sư Lê Mai Đậu

Click to play
49:32 minutes (5.67 MB)Nhạc sĩ  Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây: Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vinh - 03/14/32015


46:35 minutes (42.65 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển - Mar 07, 2015


48:37 minutes (44.52 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn: Cựu Chiến Binh / Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng - Feb 21, 2015


51:18 minutes (46.97 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nghệ Sĩ Nguyễn Thị Kim Chi - Feb 14, 2015


49:37 minutes (45.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Huỳnh Thục Vy - Feb 07, 2015


49:38 minutes (45.45 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Phạm Văn Trội - Jan 31, 2015


48:58 minutes (44.83 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - CCB, Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy - Jan 24, 2015


53:14 minutes (48.74 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Trung Tá Cộng Sản Trần Anh Kim Jan 17, 2015


47:10 minutes (43.18 MB)Thuc hien: Nghe si Phan Dinh Minh