Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Nguyên Bình, July 25th 2015


50:27 minutes (46.2 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Đại Tá Công An, Nguyễn Đăng Quang, July 18th 2015


53:19 minutes (48.81 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Luật Sư Hà Huy Sơn, July 11th 2015


45:26 minutes (41.61 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Tô Hải July 4th, 2015


55:32 minutes (50.84 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, June 27th 2015


51:58 minutes (47.58 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Trung Tá, Bác Sĩ Đinh Đức Long.


50:33 minutes (46.29 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Nguyễn Anh Pháp - June 13, 2015


53:41 minutes (49.15 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Cựu Chiến Binh - Nguyễn Vĩnh Thành - Jun 6, 2015


50:12 minutes (45.97 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn T.S Nguyễn Thanh Giang - May 30th, 2015


49:33 minutes (45.37 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn G.S T.S Nguyễn Huệ Chi - May 23rd, 2015


51:52 minutes (47.48 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh