Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa - Sept 13, 2014


47:22 minutes (43.37 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Cựu Chiến Binh, Phan Trọng Khang - Sept 06, 2014


47:05 minutes (43.12 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Trung Tá - Đinh Đức Long - Aug 30th, 2014


51:49 minutes (47.45 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - G.S T.S Tôn Thất Đại - Aug 23, 2014


50:37 minutes (46.35 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Chủ Biên Nguyễn Lân Bình - Aug 16, 2014


52:30 minutes (48.07 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Phạm Toàn - Aug 09, 2014


51:53 minutes (47.51 MB)Thực hiện N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Đỗ Thị Minh Hạnh - July 26, 2014


51:55 minutes (47.53 MB) Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Tù nhân lương tâm, Lư Văn Bảy - Aug 02, 2014


52:23 minutes (47.96 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - July 19, 2014


46:52 minutes (42.92 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Dân Oan Lê Thị Kim Thu & Trần Ngọc Anh - July 12, 2014


50:08 minutes (45.9 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh