Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn L.S M.S Nguyễn Hồng Quang - Dec 13, 2014


54:10 minutes (49.6 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A - Nov 06, 2014


51:56 minutes (47.55 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Bác Sĩ, Trung Tá Đinh Đức Long - Nov 29, 2014


51:42 minutes (47.34 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Nhà Giáo Phạm Toàn - Nov 22, 2014


47:55 minutes (43.87 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Nov 15, 2014


49:57 minutes (45.73 MB)Thực hiện: Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên - Nov 08, 2014


50:17 minutes (46.04 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn BS, Mục Sư Nguyễn Thị Hồng - Nov 01, 2014


53:09 minutes (48.67 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Luật Sư Nguyễn Văn Đài - Oct 25, 2014


48:47 minutes (44.67 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Lê Anh Hùng - Oct 18, 2014


50:42 minutes (46.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Cựu chiến binh cộng sản Vĩnh Nguyên - Oct 11, 2014


42:05 minutes (38.54 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh