Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - July 19, 2014


46:52 minutes (42.92 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Dân Oan Lê Thị Kim Thu & Trần Ngọc Anh - July 12, 2014


50:08 minutes (45.9 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà Báo Nguyễn Tường Thụy & Nguyễn Vũ Bình - July 05, 2014


50:12 minutes (45.97 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Nhà Giáo Nguyễn Anh Dũng - June 28, 2014


43:26 minutes (39.77 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Bác Sĩ / Mục Sư Nguyễn Thị Hồng - June 21, 2014


54:04 minutes (49.51 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh  

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Mai Thái Lĩnh - June 14, 2014


53:07 minutes (48.63 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ Sư Nguyễn Chí Đức June 7 2014


57:07 minutes (52.3 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhạc Sĩ Tô Hải (Tác giả - Một thằng hèn) - May 31, 2014


55:33 minutes (50.87 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Cựu Chiến Binh Cộng Sản Vĩnh Nguyên - May 24, 2014


52:00 minutes (47.61 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn LM Nguyễn Hữu Giải (Giáo Xứ An Bằng-Huế) - May 17, 2014


51:33 minutes (47.21 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh