Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Nhà Giáo Phạm Toàn - Nov 22, 2014


47:55 minutes (43.87 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Nov 15, 2014


49:57 minutes (45.73 MB)Thực hiện: Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên - Nov 08, 2014


50:17 minutes (46.04 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn BS, Mục Sư Nguyễn Thị Hồng - Nov 01, 2014


53:09 minutes (48.67 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Luật Sư Nguyễn Văn Đài - Oct 25, 2014


48:47 minutes (44.67 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Lê Anh Hùng - Oct 18, 2014


50:42 minutes (46.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Cựu chiến binh cộng sản Vĩnh Nguyên - Oct 11, 2014


42:05 minutes (38.54 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng Vấn LS Lê Thị Công Nhân - Oct 4, 2014


52:13 minutes (47.8 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn T.S Nguyễn Thanh Giang - Sept 27, 2014


51:15 minutes (46.92 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Giáo Sư Trần Khuê - Sept 20, 2014

Click to play
51:53 minutes (5.94 MB)n/a