Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Luật Sư Nguyễn Văn Đài - Oct 25, 2014


48:47 minutes (44.67 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Lê Anh Hùng - Oct 18, 2014


50:42 minutes (46.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Cựu chiến binh cộng sản Vĩnh Nguyên - Oct 11, 2014


42:05 minutes (38.54 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng Vấn LS Lê Thị Công Nhân - Oct 4, 2014


52:13 minutes (47.8 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn T.S Nguyễn Thanh Giang - Sept 27, 2014


51:15 minutes (46.92 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Giáo Sư Trần Khuê - Sept 20, 2014

Click to play
51:53 minutes (5.94 MB)n/a

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn, Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa - Sept 13, 2014


47:22 minutes (43.37 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Cựu Chiến Binh, Phan Trọng Khang - Sept 06, 2014


47:05 minutes (43.12 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Trung Tá - Đinh Đức Long - Aug 30th, 2014


51:49 minutes (47.45 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - G.S T.S Tôn Thất Đại - Aug 23, 2014


50:37 minutes (46.35 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh