Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Linh Mục Phan Văn Lợi, Nov 28,2015


52:16 minutes (47.86 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển, Nov 21th 2015


48:17 minutes (44.2 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Tù Nhân Phạm Thanh Nghiên, Nov 14th 2015


49:53 minutes (45.68 MB)Nghệ sĩ Phan Đình MInh Thực Hiện

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn nhà giáo Vũ Hùng - 11.07.2015


49:51 minutes (45.64 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh, Oct 31 2015


53:15 minutes (48.76 MB)Thực hiện Nghệ sĩ Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Thông Tín Viên Blogger Trương Văn Dũng, Oct 24th 2015


52:00 minutes (47.61 MB)Thực hiện  Nghệ Sĩ Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Cựu CHiến Binh Nguyễn Tường Thụy-10-17 2015


49:16 minutes (45.11 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Giáo, K.S Vũ Mạnh Hùng 2015


52:15 minutes (47.85 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Thương Phế Binh Ngô Duy Thế, Oct 3rd, 2015


51:16 minutes (46.94 MB) Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Giáo Nguyễn Văn Tính, Sept 26th 2015


48:44 minutes (44.62 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh