Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, June 27th 2015


51:58 minutes (47.58 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Trung Tá, Bác Sĩ Đinh Đức Long.


50:33 minutes (46.29 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Kỹ Sư Nguyễn Anh Pháp - June 13, 2015


53:41 minutes (49.15 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Cựu Chiến Binh - Nguyễn Vĩnh Thành - Jun 6, 2015


50:12 minutes (45.97 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn T.S Nguyễn Thanh Giang - May 30th, 2015


49:33 minutes (45.37 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn G.S T.S Nguyễn Huệ Chi - May 23rd, 2015


51:52 minutes (47.48 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ Sư Nguyễn Chí Tuyến - May 16th, 2015


49:04 minutes (44.93 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - CCB, Nhà Văn, Nhà Thơ Trần Đức Thạch - May 09th, 2015


51:38 minutes (47.27 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Linh Mục Đinh Hữu Thoại - May 02, 2015


50:42 minutes (46.42 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Giáo Sư / Nhà Giáo Nguyễn Tiến Dân - April 25th, 2015


51:13 minutes (46.89 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh