Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Thương Phế Binh Ngô Duy Thế, Oct 3rd, 2015


51:16 minutes (46.94 MB) Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Giáo Nguyễn Văn Tính, Sept 26th 2015


48:44 minutes (44.62 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, Sept 19th 2015


48:32 minutes (44.44 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Kỹ Sư Nguyễn Minh Sơn, Sept 12th 2015


51:30 minutes (47.15 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Cụ bà Lê Hiền Đức, Sept 05th, 2015


54:46 minutes (50.14 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Trung Tá Đinh Đức Long, Aug 29th 2015


43:33 minutes (39.88 MB) Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình, Aug 22nd 2015


50:20 minutes (46.09 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn, Kỹ Sư Lê Anh Hùng, Aug 15, 2015


49:48 minutes (45.6 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Bác Sỹ, Mục Sư Nguyễn Thị Hồng, Aug 08th 2015


55:52 minutes (51.15 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Giáo Sư Trần Khuê, Aug 01st 2015


52:23 minutes (47.96 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh