Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà Giáo Trần Văn Huỳnh (Thân phụ KS Trần Huỳnh Duy Thức) - April 12, 2014


45:51 minutes (41.98 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn - Nhà Giáo Nguyễn Văn Tính & (Dân Oan) Nguyễn Thị Bé Hai - April 05, 2014


51:30 minutes (47.15 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh - Mar 29, 2014


52:12 minutes (47.8 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn - Mar 22, 2014


49:39 minutes (45.46 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng Vấn Kiến Trúc Sư Trần Thanh Vân - Mar 15, 2013


56:23 minutes (129.06 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ Sư Vi Toàn Nghĩa & Nhà Giáo Nguyễn Anh Dũng - Mar 08, 2014


48:23 minutes (44.29 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Kỹ Sư Nguyễn Minh Sơn - Mar 01, 2014


51:17 minutes (46.96 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Giáo Sư Trần Khuê - Feb 22, 2014


53:34 minutes (49.05 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn T.S Phạm Chí Dũng (Từ Bỏ Đảng) - Feb 15, 2014


54:04 minutes (49.51 MB)Thuc hien: N/S Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Trung Tôn - Feb 08, 2014


57:28 minutes (52.61 MB)Thuc hien: N.S Phan Dinh Minh