Từ Cánh Đồng Mây

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình, Aug 22nd 2015


50:20 minutes (46.09 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn, Kỹ Sư Lê Anh Hùng, Aug 15, 2015


49:48 minutes (45.6 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Bác Sỹ, Mục Sư Nguyễn Thị Hồng, Aug 08th 2015


55:52 minutes (51.15 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Giáo Sư Trần Khuê, Aug 01st 2015


52:23 minutes (47.96 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Nguyên Bình, July 25th 2015


50:27 minutes (46.2 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Đại Tá Công An, Nguyễn Đăng Quang, July 18th 2015


53:19 minutes (48.81 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Luật Sư Hà Huy Sơn, July 11th 2015


45:26 minutes (41.61 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Tô Hải July 4th, 2015


55:32 minutes (50.84 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh 

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, June 27th 2015


51:58 minutes (47.58 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh

Từ Cánh Đồng Mây- Phỏng Vấn Trung Tá, Bác Sĩ Đinh Đức Long.


50:33 minutes (46.29 MB)Thực hiện: N.S Phan Đình Minh