Trong tuần này, tại Ft Hood căn cứ quân sự lớn tại tiểu bang TX đã diễn ra một buổi lễ gắn lon, thăng cấp  thật long trọng mà người được thăng cấp lại là một người Việt Nam, và khi mới đến  định cư tại Hoa Kỳ trong cuộc sẩy đàn tan nghé 1975, ông chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Và buổi lễ gắn lon được người Việt khắp nơi đã về tham dự rất đông vì đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ có một vị tướng lãnh Người Việt, đó là chuẩn tướng Lương Xuân Việt. Về tham dự đông đủ, người Việt muốn chung vui cùng với gia đình ông và cũng để bày tỏ lòng hãnh diện vì thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn đã làm rạng danh nòi giống.

Bình Luận: Đồng Chí Cũng Không

Theo phong tục, tập quán, người Việt Nam rất trọng nghĩa ơn làm trọng. Ăn trái nhớ quả trồng cây,  lúc nào cũng canh cánh bên lòng nợ nước ơn nhà và không lúc nào quên ơn của những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đổ xương máu, bảo vệ miền Nam mà chúng ta mới có được ngày hôm nay, được định cư ở các xứ Tự Do trên thế giới, và lại càng không bao giờ quên những người đã hy sinh một phần thân thể mình, tranh đấu cho lý tưởng Tự Do, dân chủ- mà nay họ phải sống một cuộc đời lầm than đói khổ dưới ách cai trị độc tài, bất nhân của đảng Cộng Sản Việt Nam