DANH SÁCH CỨU TRỢ NẠN NHÂN NEPAL BỊ ĐỘNG ĐẤT

Radio Saigondallas 1600 AM rất cảm ơn sự ủng hộ của quý thính giả và mạnh thường quân 
về chương trình cứu trợ nạn nhân bị động đất tại Nepal  , sau đây là danh sách đã gửi chi phiếu 
cho American red  Cross /  về địa chỉ của Đài Saigon Dallas 1600 AM   
    STT                     HỌ TÊN  SỐ TIỀN (USD)
1 Chùa Đạo Quang                              5,000.00
2 Công ty điện tử Teletron                      1,000.00
3 Ô. Dan Trần                                    1,000.00
4 Ô. Đạt Võ                                                 500.00
5 Ban GĐ và XNV Đài 1600 AM                         500.00
6 O. Phan Trong Cau                                     50.00
7 Ô. Hào Nguyễn                                    100.00
8 Ô. Nguyễn Cơ                                  100.00
9 Hội Tù Nhân Chính Trị DFW                           100.00
10 Nhóm Thanh Niên Đình Tiên Hoàng                         100.00
11 Gđình Sơn Ngọc                        200.00
12 Hoàng Lê                                  100.00
13 Thuỷ Ngọc Nguyễn - Murphy                           50.00
Sư Tịnh Đức , Các Sư và Phật Tử chùa Đạo Quang đóng góp tổng cộng $ 14,208.46 , nhiều đợt, bao gồm:
14 Sư Chánh Niệm                        100.00
15 Sư Chánh Định                        200.00
16 Sư Chánh Tín                        100.00
17 Sư Cô Từ Thành - Lucky Hồ                        100.00
18 O.B. Nguyễn Tuệ                        100.00
19 O.B. Nguyễn Tuấn - Lệ Hồng                        100.00
20 O.B. Nguyễn Lộc                          25.00
21 G.Đ. Phượng - Dũng                          20.00
22 Nguyễn Thị Hội                        100.00
23 Nguyễn Thị Quang                          40.00
24 Hồng Bỗ Nhỏ (Hồi Hướng cho con Hồng Steven)                        200.00
25 Phật Tử cúng vong                        100.00
26 G.Đ. Phật Tử Viên Ngọc                        100.00
27 G.Đ. Trần Quang Sơn (Hồi Hướng cho Thân Mẫu )                        200.00
28 G.Đ. Hồ Ngọc Anh và các cháu                        300.00
29 G.Đ. Ngô Trường Sanh                         100.00
30 Quảng Hương                          10.00
31 Diệu Tâm                          20.00
32 Mẹ của Linda                          20.00
33 Ngô, David                          40.00
34 Trang Lê                          20.00
35 Linda Hương                          20.00
36 Tăng Tú Dung                          30.00
37 Danh-Dung                          20.00
38 Như Loan                          10.00
39 Võ Thị Tuyết Lan                          40.00
40 Kevin Nguyễn                          10.00
41 Lisa Nguyễn                            8.00
42 Nguyễn Thị Bé Ba                          20.00
43 Duy Đặng                          40.00
44 Ẩn Danh                          10.00
45 Ẩn Danh                          10.00
46 Ẩn Danh                            8.00
47 Chú Long                          20.00
48 Ẩn Danh                          60.00
49 Sư Cô Từ Thành - Lucky Hồ ( lần 2 )                        100.00
50 Phật Tử chùa Đạo Quang ẩn danh                         100.00
51 G.Đ. Phật Tử Viên Ngọc (Bà Mộng Hoa)                        150.00
52 D.sách tiếp theo : Nhà hàng Thanh Thanh Arlington                        500.00
53 Chị Bích                           50.00
54 Chị Nguyệt                          50.00
55 Ông Châu Hồng Võ                          50.00
56 Ông Liệt Trần                           50.00
57 Lâm Tiến - Dallas                           16.00
58 Cô Hồ Ngọc                         100.00
59 Cộng Đồng hạt Tarrant                         200.00
60 Hội Võ Bị Dallas FW                         500.00
61 Phạm Văn Tiền                           50.00
62 Phật tử Đạo Quang tiếp theo :Nguyễn Thị Thu Hồng                          30.00
63 Bác Liên                          20.00
64 Diệu Hoa                          20.00
65 Diệu Hương                          20.00
66 Ong Phương Đài                          40.00
67 G.Đ. Hùng-Ánh                          40.00
68 G.Đ Ông Thức                          50.00
69 Phật tử Trí Nghiêm                        100.00
70 Phật tử Lâm Thị Chi                          20.00
71 Phật tử Matthew Đức Trần                          30.00
72 DS tiếp theo gửi đến Đài : Hiệu Quang Trần - Arlington                         100.00
73 Thọ Đoàn  Garland                         100.00
74 Tốt Tran , Kim Oanh Dỗ - Garland                         100.00
75 GĐ Muôn Nguyệt - Fort Worth                           50.00
76 Cô Kim và cô Oanh Arlington                           70.00
77 Nhà hàng Two little Girls                         500.00
78 Billy An Vũ - Grand Prarie                         100.00
79 Vinh Vương - Mansfield                         100.00
80 Nguyễn Hữu Thế - Dallas                           50.00
81 Cháu Tâm Hậu, hồi hướng cho bà ngoại                           50.00
82 Loan Trần - Plano                           25.00
83 Hiếu Nguyễn - Wylie                         100.00
84 Quang Đào - Grand prairie                         100.00
85 Đức Sủ - Irving                         100.00
86 Jenny Lien Nguyễn - Garland                         100.00
87 Dương Thị Sen - Garland                         400.00
89 Các Phật Tử chùa Đạo Quang tiếp theo gồm có : Cô Phượng                            5.00
90 Võ Đại Na                          10.00
91 Trần Đại Đại                        100.00
92 Bà Cụ Nẳng                        100.00
93 Quảng Lưu                        100.00
94 Đoàn Ngọc Dziễm                          50.00
95 Phật tử Đoàn Ngọc Tôn                          50.00
96 Danh sách tiếp theo gửi đến Đài : Man Đỗ - Rowlett                         500.00
97 Đinh Trần Sa  - Haltom City                           50.00
98 Tôn Trường Lộc / Tôn Thất Ái - Garland                           50.00
99 Nguyễn Văn Đài / Thanh Lương - Garland                           40.00
100 Phan Trường Căn - Fort Worth                         100.00
101 Ngô Phương Thanh - Garland                           50.00
102 Andy Vo - Sachse                           50.00
103 Quỳnh Nguyễn - Plano / hồi hướng cho ba mẹ                         100.00
104 David Nguyễn - Rowlett                         100.00
105 Công ty Dynamic Mechanical & Plumbing - Garland                         200.00
106 Nguyễn Anh Đức - Murphy                         100.00
107 Chợ Nam Hưng                         500.00
108 ông Bà Trần Khanh - Susan                           40.00
109 Các Phật Tử chùa Đạo Quang tiếp theo , gồm có  : Cô Thuận                          50.00
110 Cô Nga Scott                        100.00
111 Cô Hồng                          20.00
112 Ô.B. Mai Anh                        100.00
113 David Gandy                          50.00
114 Ô.B. Đỗ Toại                          20.00
115 P. Tử Ẩn Danh                          40.00
116 Dung Nguyễn                          30.00
117 Huyền Nguyễn                          40.00
118 Nguyễn Thị Tươi                          25.00
119 Ô.B. Tôn Thất Yến                          50.00
120 Nguyễn Văn Chương                          70.00
121 Ô.B. La Trung Chánh                          20.00
122 P. Tử Ẩn Danh                          20.00
123 Pháp Danh Ngọc An                        100.00
124 Tô Thị Hạnh                          20.00
125 Cô Hảo                        100.00
126 Trần Minh Đức                          50.00
127 G. Đ. Nô Thị Trần                          50.00
128 Bà Trương Thị Giỏi                          20.00
129 Nguyễn Thị Quyên                          20.00
130 Trần Anh Tuấn                          20.00
131 Lâm Kim                        100.00
132 Khương - Kiều                        100.00
133 Tăng Thị Tuyết Hương                          50.00
134 G.Đ. Nguyễn Thị Ánh                          20.00
135 Xuân Nguyễn                          50.00
136 Huệ Nguyễn                        100.00
137 G.Đ. Thực Lài                        100.00
138 G.Đ. Tuấn-Hồng Phạm                        100.00
139 Cô Phước                          20.00
140 Minh Bùi                          50.00
141 Thư Phạm                          50.00
142 Phạm Hải Anh                          40.00
143 Hoa Nguyễn                          50.00
144 Cô Tâm Trần                          40.00
145 Đào Đoàn Như                          50.00
146 Lê Thị Mai (Diệu Thắng)                          30.00
147 Phật Tử Dương Thị Hồng Phượng                        200.00
148 Phật tử  Quang-Tuyết Đỗ                        300.00
149 Phật tử : Nguyễn Thị Tuyết Vân                        200.00
150 Ông bà Ngô Kim Bình - Dallas , gửi đến Đài                           50.00
151 Nicholas Nguyễn ( Carrollton)                         200.00
152 Diễm Hằng Phạm ( Garland)                          50.00
153 Sinh Lương K.30                        100.00
154 Victor Pham - Thư Võ ( Richardson)                        200.00
155 Tâm Nguyễn - Kim Trần ( Fort Worth)                          50.00
156 Ẩn Danh ( Dallas)                         500.00
157 Ba Lẹ Chánh Gốc ( Garland)                         200.00
158 Liên Nguyễn ( Arlington)                          40.00
159 Shigeo Yamanaka - Tuyết Trần ( Plano)                          50.00
160 Dung Kim Trần ( Desoto)                          50.00
161 DBA Chinh Lê Sewing ( Arlington)                         440.00
162 Kevin Nguyễn - Hương Hoàng ( Sachse)                         100.00
163 Song Minh Nguyễn - Xuyến Kiều ( Maurice, LA)                         200.00
164 Yadahly  Thai Lotus ( Dallas)                           20.00
165 Thu Tâm Lê - Quý Đào ( Garland)                         100.00
166 Nguyệt Trần ( Arlington)                           50.00
167 Hoàng Trọng Hứa - Hoa Thị Hứa Lâm ( Parker)                        100.00
168 Hiến Chuyên Hội Võ Bị DFW Khóa 20                        100.00
169 Uyên Phương Hứa ( Plano)                         100.00
170 Liquor Tax  (Sachse)                           50.00
171 Linh Vi Nguyễn ( Plano)                          20.00
172 Phật tử chùa Đạo Quang : Nguyễn Phước Hùng                          20.00
173 Phật tử : Trần Thị Ngọc Hạnh và Nguyễn Văn Cường                        300.00
174 Check gửi đến đài : John Nguyen , Thanh Hồng Lộ - FW                      1,000.00
175 Cô Hiền Nguyễn -                         100.00
176 Trung Dung - Grand Prairie                           40.00
177 Ông Khánh                           50.00
178 Khai Quang Trần - Grand Prairie                         100.00
179 Nguyễn Thị Hoàng - Arlington                           30.00
180 Phật tử  Nguyễn Thị Hải,Lâm Phương Loan   
181 Và Nguyễn Văn Phương,Lê Thị Năm                        100.00
182 Tracy Trần and Natasha - FW                           20.00
183 Nguyễn Văn Hùng - Arlington                           50.00
184 Sơn Nguyễn Duy Lê - Grand Prairie                         100.00
185 Ty Phạm - Grand Prairie                           50.00
186 Ninh Đoàn , Tuyết Nga - Arlington                           30.00
187 Điền Nguyễn  và các bạn hãng Royal Window                         150.00
188 Phương Nguyễn - Allen                        100.00
189 Cao Khang - Arlington                         100.00
190 Nguyễn Thái Bảo                        200.00
191 Jeremy Blakemore                          40.00
192 Ông Trần Diệu                          20.00
193 Tường Vân Trần                          10.00
194 Phật Tử Ẩn Danh                          50.00
195 Long Huỳnh - Chi Ngọc Huỳnh - Dallas , gửi đến Đài                         200.00
196 Lộc Sanh Tôn Thất - Plano                         100.00
197 Vũ Ngọc Dung - Murphy                         200.00
198 Phạm Hùng - arlington                           50.00
199 Loan Nguyễn - TP Hurst                         100.00
200 Anh Nguyễn - Hoàng Bá Chu - Plano                           30.00
201 Hiền Nguyễn Grand Prairie                           50.00
202 Phạm Thị Tước - Arlington                           60.00
203 Ẩn Danh - Garland                           50.00
204 Lyna Hồ                          50.00
205 Trang Đoàn                          50.00
206 Quỳnh Văn Tấn                        100.00
207 Lâm Xuân Hương                          30.00
208 Đinh Thị Nga                        100.00
209 Trung-Tina Giang                        100.00
210 Lê Sáu-Thu Cúc                          20.00
211 Lâm Tân                          50.00
212 Chu Nguyễn                          50.00
213 O.B. Lực-Hương Võ                        500.00
214 Lương Thị Thiên Thủy                          20.00
215 Liên Diệp Huỳnh/Ted Huỳnh                          50.00
216 Sanh Nguyễn                            40.00
217 G.Đ. Mai Văn Bạch                            50.00
218 Trang Nghiệp Linh                            20.00
219 William-John Giang                            50.00
220 Lục Bình                            20.00
221 Kim Kha                          100.00
222 Kevin Nguyễn                          457.46
223 Hiền Văn Trường - Mesquite                             50.00
224 Phương Lê, Arlington                          100.00
225 Thính giả ẩn danh, Grand Prairie                            50.00
226 G.Đphật tử Âu Thị Lộc hồi hướng Hương Linh Nguyễn Đình Oản                        100.00
227 Phật Tử Sở Huyền , Pháp Danh Chiếu Diệu                          20.00
228 Phật tử : Kim Minh Lộc                        100.00
229 Trung tâm VoViNam - Dallas FW và Võ Sư Nguyễn Tiến Hoá                            600.00
230 Bà Năm - Arlington                             10.00
231 Lý Hoàng Ánh - Arlington                             30.00
232 Gia đình Huy Kiều - South river NJ                           100.00
233 Gia đình anh Hương Trang  - Euless TX                           200.00
234 Trần Thị Thảo - Grand Prairie                           100.00
235 Phật Tử  :   Santi Phan                        100.00
236 Phật Tử :  Apolo Phan                        100.00
237 Phật Tử :  Võ Thị Hương                          50.00
238 Thánh thất Cao Đài Dallas  TX                     1,000.00
239 Nguyễn Đài Thi - Murphy                         200.00
240 Thiết Văn Lê - Allen                        500.00
241 Hồng Hạnh Thị Nguyễn - Sachse                        200.00
242 Vân Thuỷ - Garland                           20.00
243 Nguyễn Văn Hương - classic painting - Garland                         100.00
244 Loan Hương - Dallas                         100.00
245 Minh Quang Vương - Grand Prairie                         100.00
246 Ẩn Danh - Sachse                         100.00
  TỔNG CỘNG đến nay Đài Đã nhận được số tiền   $       32,549.46
 
Cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình . Xin quý vị vẫn tiếp tục hảo tâm đóng góp   
cho Nepal , check xin ghi : American Red Cross,  và phong bì ghi địa chỉ :Radio Saigon Dallas 1600 AM
10935 Estate ln , phòng 180  Dallas TX 75238 .  

Bình luận: Thiên Tai và Nhân Tai

Năm nay là một năm thiên tai tồi tệ cho toàn thế giới trong đó có tiểu bang Texas và Oklahoma, Hoa Kỳ. Tại Ấn Độ trong những ngày qua số người chết vì nóng lên đến hang nghìn người. Những người xấu số phần đông  là những người làm lao đông xây cất ngoài trời, người nghèo, người ăn xin hoặc vô gia cư.

Bình luận: Không Được Yên Nghĩ

Ở Mỹ có 2 ngày lễ lớn dành cho quân nhân, đó là ngày Lể Chiến Sĩ Trận Vong, là ngày để nhớ những người chiến binh đã bỏ mạng hy sinh cho đất nước, và Ngày Cựu Chiến Binh là ngày tôn vinh sự phục vụ của tất cả các cựu chiến binh quân đội Mỹ, sống hay đã chết.  Và một lần nữa Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong lại trở về trên nước Mỹ.