Bình Luận: Sắc Sắc Không Không

Theo đà bang hoại của xã hội dưới chế độ Cộng Sản, đọc tin tức từ báo chí Việt Nam, người ta toàn thấy những vụ chết chóc, đủ mọi nơi, mọi chỗ, mọi tình huống, từ những án mạng kinh khủng cho đến những vụ  việc đâm chém, thanh toán nhau với những xích mích nhỏ nhặt nhất, vô lý nhất.

Bình luận: Lụt Cờ Đỏ

Trong khi dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La tốn hơn 1,400 tỉ đồng được người dân và nhà nước tranh luận sôi nổi có nên xây hay không trong khi dân chúng ở đây đói khổ thê thảm, thì bây giờ giới sử gia ở Việt Nam đã lên tiếng “Xây dựng tượng đài những anh hùng liệt sĩ, những vị lãnh đạo   như tượng ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Cụ Hồ ở chỗ này chỗ nọ, thế thì tại sao  không nghĩ đến xây một tượng đài về nạn đói năm Ất Dậu, để nói lên cái khổ ải, cái đau thương của dân?” Chưa biết đề nghị này có được đảng và nhà nước để mắt tới hay không.

Bình luận: Nơi Danh Dự Nhất

Người ta còn nhớ gần cuối năm 2012, một bức tượng bán thân Hồ Chí Minh rất to bị đem bỏ vào thùng rac và câu hát kiểu vè không biết ai sáng tác trước hiện tượng khá can đảm này :“Bác Hồ” ai liệng xuống đường,tượng to tiêu chuẩn cấp Phường trở lên. Rác một bên, “Bác” một bên,con đường thành phố mang tên “Bác Hồ”. Lúc ấy nhiều người rất vui vì tưởng tượng việc giật sập hay quăng bỏ các bức tượng Hồ Chí Minh đang được lan truyền tại Việt Nam như việc đập bỏ, giật sập tượng Lenin, Stalin, Kark Max tại các nước ở Đông Âu.1