DANH SÁCH CỨU TRỢ NẠN NHÂN NEPAL BỊ ĐỘNG ĐẤT/ AUDIO

Radio Saigondallas 1600 AM rất cảm ơn sự ủng hộ của quý thính giả và mạnh thường quân 
về chương trình cứu trợ nạn nhân bị động đất tại Nepal  , 
Kính mi quý v nghe li chương trình trao tin cu tr đợt 1  cho American Red Cross : 
http://www.saigondallasradio.com/?q=content/audio-trao-ti%E1%BB%81n-c%E1%BB%A9u-tr%E1%BB%A3-cho-american-red-cross-ngay-9-thang-6-2015
Bắt đầu  từ ngày 10/6  , Radio Saigon Dallas 1600 AM  xin tạm ngưng không tiếp tục kêu gọi ủng hộ
Nepal nữa . Các số tiền ủng hộ Nepal nếu có nhận được sau ngày 9/6 Chúng tôi  sẽ gửi lại
cho American Red Cross lần 2, trong tuần này .  Cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình
 
Sau đây là quý ân nhân đã ủng hộ sau ngày 9/6/2015 :   
Phật tử Thủy Đặng  : $ 50   
Ông Bà Xuân Thơ Nguyễn - Arlington : $ 200  
Châu Thị Nguyễn - Arlington : $ 50  
Tony Lê and Minh Châu Dallas :  $200  
Gia đình Loan và Jimmy Lâm : $100  
Na Trần - Mc Kinney : $ 50  
Ban tổ chức Lễ giỗ - cố tổng thống Ngô Đình Diệm :  $ 360  
Phật tử chùa Đạo Quang :  Trần Cường  : $ 100  
Phật tử Nguyễn Thị Lan  : $20  
PTử  Triệu Cường : $ 100  
PTử Gia Đình họ Thái : $ 100  
PTử  Điệp Đàm : $ 50  
và Phật Tử Tuyền  Huỳnh :   $ 50  
Ellen L. Loi-ng  , Plano : $100  
ToJu Việt , Garland : $ 300  
Các Phật Tử Chùa Bồ Đề Đạo Tràng - Garland , đóng góp tổng cộng  : $ 1460  
Mai Trân - Grand Prairie : $ 100  
Các phật tử Đạo Quang tiếp theo : G.Đ. Từ Tuyết Phụng   $100
G.Đ. Lê Thị Lan   $100
Phật Tử Ẩn Danh  $ 20
Henry Lý-Huỳnh Minh Diệp  $ 500
Chơn Trí  $ 10
Phương Jeannie & Bảo Hồ   : $ 1300
Lê Thị Mai  $ 20
Dương Thị Hạnh  $ 20
Phật tử Tô Thị Minh  $ 20
Và Phật Tử  Trịnh Thị Nhung  $20
David Nguyễn - Trần Rose Châu - TP Big Spring : $80
Tổng cộng : Nhận sau ngày 9/6 là :  $ 5580
 
Trong tuần này  Hội Hồng Thập tự sẽ đến Đài nhận số 
tiền lần 2 nói trên , và sẽ tiếp tục phát thanh trên Radio SG Dallas 1600 am 
Và đài truyền hình SBTN TX , cũng như sẽ update trên website của Đài .
Radio Saigon Dallas 1600 am xin dừng chương trình kêu gọi cứu trợ Nepal .
 Cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình .
 
Sau đây là danh sách đã gửi chi phiếu cho American Red  Cross   
về địa chỉ của Đài Saigon Dallas 1600 AM ( đợt 1 - Đã chuyển cho American Red cross )
    STT                     HỌ TÊN  SỐ TIỀN (USD)
1 Chùa Đạo Quang                              5,000.00
2 Công ty điện tử Teletron                      1,000.00
3 Ô. Dan Trần                                    1,000.00
4 Ô. Đạt Võ                                                 500.00
5 Ban GĐ và XNV Đài 1600 AM                         600.00
6 O. Phan Trong Cau                                     50.00
7 Ô. Hào Nguyễn                                    100.00
8 Ô. Nguyễn Cơ                                  100.00
9 Hội Tù Nhân Chính Trị DFW                           100.00
10 Nhóm Thanh Niên Đình Tiên Hoàng                         100.00
11 Gđình Sơn Ngọc                        200.00
12 Hoàng Lê                                  100.00
13 Thuỷ Ngọc Nguyễn - Murphy                           50.00
14 Các sư và các Phật Tử chùa Đạo Quang , gồm : Sư Chánh Niệm                         100.00
15 Sư Chánh Định                        200.00
16 Sư Chánh Tín                        100.00
17 Sư Cô Từ Thành - Lucky Hồ                        100.00
18 O.B. Nguyễn Tuệ                        100.00
19 O.B. Nguyễn Tuấn - Lệ Hồng                        100.00
20 O.B. Nguyễn Lộc                          25.00
21 G.Đ. Phượng - Dũng                          20.00
22 Nguyễn Thị Hội                        100.00
23 Nguyễn Thị Quang                          40.00
24 Hồng Bỗ Nhỏ (Hồi Hướng cho con Hồng Steven)                        200.00
25 Phật Tử cúng vong                        100.00
26 G.Đ. Phật Tử Viên Ngọc                        100.00
27 G.Đ. Trần Quang Sơn (Hồi Hướng cho Thân Mẫu )                        200.00
28 G.Đ. Hồ Ngọc Anh và các cháu                        300.00
29 G.Đ. Ngô Trường Sanh                         100.00
30 Quảng Hương                          10.00
31 Diệu Tâm                          20.00
32 Mẹ của Linda                          20.00
33 Ngô, David                          40.00
34 Trang Lê                          20.00
35 Linda Hương                          20.00
36 Tăng Tú Dung                          30.00
37 Danh-Dung                          20.00
38 Như Loan                          10.00
39 Võ Thị Tuyết Lan                          40.00
40 Kevin Nguyễn                          10.00
41 Lisa Nguyễn                            8.00
42 Nguyễn Thị Bé Ba                          20.00
43 Duy Đặng                          40.00
44 Ẩn Danh                          10.00
45 Ẩn Danh                          10.00
46 Ẩn Danh                            8.00
47 Chú Long                          20.00
48 Ẩn Danh                          60.00
49 Sư Cô Từ Thành - Lucky Hồ ( lần 2 )                        100.00
50 Phật Tử chùa Đạo Quang ẩn danh                         100.00
51 G.Đ. Phật Tử Viên Ngọc (Bà Mộng Hoa)                        150.00
52 D.sách tiếp theo : Nhà hàng Thanh Thanh Arlington                        500.00
53 Chị Bích                           50.00
54 Chị Nguyệt                          50.00
55 Ông Châu Hồng Võ                          50.00
56 Ông Liệt Trần                           50.00
57 Lâm Tiến - Dallas                           16.00
58 Cô Hồ Ngọc                         100.00
59 Cộng Đồng hạt Tarrant                         200.00
60 Hội Võ Bị Dallas FW                         500.00
61 Phạm Văn Tiền                           50.00
62 Phật tử Đạo Quang tiếp theo :Nguyễn Thị Thu Hồng                          30.00
63 Bác Liên                          20.00
64 Diệu Hoa                          20.00
65 Diệu Hương                          20.00
66 Ong Phương Đài                          40.00
67 G.Đ. Hùng-Ánh                          40.00
68 G.Đ Ông Thức                          50.00
69 Phật tử Trí Nghiêm                        100.00
70 Phật tử Lâm Thị Chi                          20.00
71 Phật tử Matthew Đức Trần                          30.00
72 DS tiếp theo gửi đến Đài : Hiệu Quang Trần - Arlington                         100.00
73 Thọ Đoàn  Garland                         100.00
74 Tốt Tran , Kim Oanh Dỗ - Garland                         100.00
75 GĐ Muôn Nguyệt - Fort Worth                           50.00
76 Cô Kim và cô Oanh Arlington                           70.00
77 Nhà hàng Two little Girls                         500.00
78 Billy An Vũ - Grand Prarie                         100.00
79 Vinh Vương - Mansfield                         100.00
80 Nguyễn Hữu Thế - Dallas                           50.00
81 Cháu Tâm Hậu, hồi hướng cho bà ngoại                           50.00
82 Loan Trần - Plano                           25.00
83 Hiếu Nguyễn - Wylie                         100.00
84 Quang Đào - Grand prairie                         100.00
85 Đức Sủ - Irving                         100.00
86 Jenny Lien Nguyễn - Garland                         100.00
87 Dương Thị Sen - Garland                         400.00
89 Các Phật Tử chùa Đạo Quang tiếp theo gồm có : Cô Phượng                            5.00
90 Võ Đại Na                          10.00
91 Trần Đại Đại                        100.00
92 Bà Cụ Nẳng                        100.00
93 Quảng Lưu                        100.00
94 Đoàn Ngọc Dziễm                          50.00
95 Phật tử Đoàn Ngọc Tôn                          50.00
96 Danh sách tiếp theo gửi đến Đài : Man Đỗ - Rowlett                         500.00
97 Đinh Trần Sa  - Haltom City                           50.00
98 Tôn Trường Lộc / Tôn Thất Ái - Garland                           50.00
99 Nguyễn Văn Đài / Thanh Lương - Garland                           40.00
100 Phan Trường Căn - Fort Worth                         100.00
101 Ngô Phương Thanh - Garland                           50.00
102 Andy Vo - Sachse                           50.00
103 Quỳnh Nguyễn - Plano / hồi hướng cho ba mẹ                         100.00
104 David Nguyễn - Rowlett                         100.00
105 Công ty Dynamic Mechanical & Plumbing - Garland                         200.00
106 Nguyễn Anh Đức - Murphy                         100.00
107 Chợ Nam Hưng                         500.00
108 ông Bà Trần Khanh - Susan                           40.00
109 Các Phật Tử chùa Đạo Quang tiếp theo , gồm có  : Cô Thuận                          50.00
110 Cô Nga Scott                        100.00
111 Cô Hồng                          20.00
112 Ô.B. Mai Anh                        100.00
113 David Gandy                          50.00
114 Ô.B. Đỗ Toại                          20.00
115 P. Tử Ẩn Danh                          40.00
116 Dung Nguyễn                          30.00
117 Huyền Nguyễn                          40.00
118 Nguyễn Thị Tươi                          25.00
119 Ô.B. Tôn Thất Yến                          50.00
120 Nguyễn Văn Chương                          70.00
121 Ô.B. La Trung Chánh                          20.00
122 P. Tử Ẩn Danh                          20.00
123 Pháp Danh Ngọc An                        100.00
124 Tô Thị Hạnh                          20.00
125 Cô Hảo                        100.00
126 Trần Minh Đức                          50.00
127 G. Đ. Nô Thị Trần                          50.00
128 Bà Trương Thị Giỏi                          20.00
129 Nguyễn Thị Quyên                          20.00
130 Trần Anh Tuấn                          20.00
131 Lâm Kim                        100.00
132 Khương - Kiều                        100.00
133 Tăng Thị Tuyết Hương                          50.00
134 G.Đ. Nguyễn Thị Ánh                          20.00
135 Xuân Nguyễn                          50.00
136 Huệ Nguyễn                        100.00
137 G.Đ. Thực Lài                        100.00
138 G.Đ. Tuấn-Hồng Phạm                        100.00
139 Cô Phước                          20.00
140 Minh Bùi                          50.00
141 Thư Phạm                          50.00
142 Phạm Hải Anh                          40.00
143 Hoa Nguyễn                          50.00
144 Cô Tâm Trần                          40.00
145 Đào Đoàn Như                          50.00
146 Lê Thị Mai (Diệu Thắng)                          30.00
147 Phật Tử Dương Thị Hồng Phượng                        200.00
148 Phật tử  Quang-Tuyết Đỗ                        300.00
149 Phật tử : Nguyễn Thị Tuyết Vân                        200.00
150 Ông bà Ngô Kim Bình - Dallas , gửi đến Đài                           50.00
151 Nicholas Nguyễn ( Carrollton)                         200.00
152 Diễm Hằng Phạm ( Garland)                          50.00
153 Sinh Lương K.30                        100.00
154 Victor Pham - Thư Võ ( Richardson)                        200.00
155 Tâm Nguyễn - Kim Trần ( Fort Worth)                          50.00
156 Ẩn Danh ( Dallas)                         500.00
157 Ba Lẹ Chánh Gốc ( Garland)                         200.00
158 Liên Nguyễn ( Arlington)                          40.00
159 Shigeo Yamanaka - Tuyết Trần ( Plano)                          50.00
160 Dung Kim Trần ( Desoto)                          50.00
161 DBA Chinh Lê Sewing ( Arlington)                         440.00
162 Kevin Nguyễn - Hương Hoàng ( Sachse)                         100.00
163 Song Minh Nguyễn - Xuyến Kiều ( Maurice, LA)                         200.00
164 Yadahly  Thai Lotus ( Dallas)                           20.00
165 Thu Tâm Lê - Quý Đào ( Garland)                         100.00
166 Nguyệt Trần ( Arlington)                           50.00
167 Hoàng Trọng Hứa - Hoa Thị Hứa Lâm ( Parker)                        100.00
168 Hiến Chuyên Hội Võ Bị DFW Khóa 20                        100.00
169 Uyên Phương Hứa ( Plano)                         100.00
170 Liquor Tax  (Sachse)                           50.00
171 Linh Vi Nguyễn ( Plano)                          20.00
172 Phật tử chùa Đạo Quang : Nguyễn Phước Hùng                          20.00
173 Phật tử : Trần Thị Ngọc Hạnh và Nguyễn Văn Cường                        300.00
174 Check gửi đến đài : John Nguyen , Thanh Hồng Lộ - FW                      1,000.00
175 Cô Hiền Nguyễn -                         100.00
176 Trung Dung - Grand Prairie                           40.00
177 Ông Khánh                           50.00
178 Khai Quang Trần - Grand Prairie                         100.00
179 Nguyễn Thị Hoàng - Arlington                           30.00
180 Phật tử  Nguyễn Thị Hải,Lâm Phương Loan và   
  Nguyễn Văn Phương,Lê Thị Năm                        100.00
182 Tracy Trần and Natasha - FW                           20.00
183 Nguyễn Văn Hùng - Arlington                           50.00
184 Sơn Nguyễn Duy Lê - Grand Prairie                         100.00
185 Ty Phạm - Grand Prairie                           50.00
186 Ninh Đoàn , Tuyết Nga - Arlington                           30.00
187 Điền Nguyễn  và các bạn hãng Royal Window                         150.00
188 Phương Nguyễn - Allen                        100.00
189 Cao Khang - Arlington                         100.00
190 Nguyễn Thái Bảo                        200.00
191 Jeremy Blakemore                          40.00
192 Ông Trần Diệu                          20.00
193 Tường Vân Trần                          10.00
194 Phật Tử Ẩn Danh                          50.00
195 Long Huỳnh - Chi Ngọc Huỳnh - Dallas , gửi đến Đài                         200.00
196 Lộc Sanh Tôn Thất - Plano                         100.00
197 Vũ Ngọc Dung - Murphy                         200.00
198 Phạm Hùng - arlington                           50.00
199 Loan Nguyễn - TP Hurst                         100.00
200 Anh Nguyễn - Hoàng Bá Chu - Plano                           30.00
201 Hiền Nguyễn Grand Prairie                           50.00
202 Phạm Thị Tước - Arlington                           60.00
203 Ẩn Danh - Garland                           50.00
204 Lyna Hồ                          50.00
205 Trang Đoàn                          50.00
206 Quỳnh Văn Tấn                        100.00
207 Lâm Xuân Hương                          30.00
208 Đinh Thị Nga                        100.00
209 Trung-Tina Giang                        100.00
210 Lê Sáu-Thu Cúc                          20.00
211 Lâm Tân                          50.00
212 Chu Nguyễn                          50.00
213 O.B. Lực-Hương Võ                        500.00
214 Lương Thị Thiên Thủy                          20.00
215 Liên Diệp Huỳnh/Ted Huỳnh                          50.00
216 Sanh Nguyễn                            40.00
217 G.Đ. Mai Văn Bạch                            50.00
218 Trang Nghiệp Linh                            20.00
219 William-John Giang                            50.00
220 Lục Bình                            20.00
221 Kim Kha                          100.00
222 Kevin Nguyễn                          457.46
223 Hiền Văn Trường - Mesquite                             50.00
224 Phương Lê, Arlington                          100.00
225 Thính giả ẩn danh, Grand Prairie                            50.00
226 G.Đphật tử Âu Thị Lộc hồi hướng Hương Linh Nguyễn Đình Oản                        100.00
227 Phật Tử Sở Huyền , Pháp Danh Chiếu Diệu                          20.00
228 Phật tử : Kim Minh Lộc                        100.00
229 Trung tâm VoViNam - Dallas FW và Võ Sư Nguyễn Tiến Hoá                            600.00
230 Bà Năm - Arlington                             10.00
231 Lý Hoàng Ánh - Arlington                             30.00
232 Gia đình Huy Kiều - South river NJ                           100.00
233 Gia đình anh Hương Trang  - Euless TX                           200.00
234 Trần Thị Thảo - Grand Prairie                           100.00
235 Phật Tử  :   Santi Phan                        100.00
236 Phật Tử :  Apolo Phan                        100.00
237 Phật Tử :  Võ Thị Hương                          50.00
238 Thánh thất Cao Đài Dallas  TX                     1,000.00
239 Nguyễn Đài Thi - Murphy                         200.00
240 Thiết Văn Lê - Allen                        500.00
241 Hồng Hạnh Thị Nguyễn - Sachse                        200.00
242 Vân Thuỷ - Garland                           20.00
243 Nguyễn Văn Hương - classic painting - Garland                         100.00
244 Loan Hương - Dallas                         100.00
245 Minh Quang Vương - Grand Prairie                         100.00
246 Ẩn Danh - Sachse                         100.00
247 Tiệm Phở Little Sài Gòn  ở Fort Worth                         500.00
248 Trung Tâm Vi diệu Pháp hành thiền Arlington                         800.00
249 Trung Tâm Vi diệu Pháp hành thiền Dallas                         300.00
250 Khương Phạm - Garland                           50.00
251 Trung Đỗ- Phương Đỗ  - Carrollton                           50.00
252 Công ty Extlab - Carrollton                         100.00
253 Phương Trần Yến Nguyễn - Vi Pro cut - Irving                         230.00
254 Nhóm bạn : gồm Hoa Ngô                           30.00
255 Nhung Trần                           20.00
256 Vivian Nguyễn                           50.00
257   Melanie Vong                           20.00
258 Ngọc Liễu Phạm - Garland                           50.00
259 Thịnh bùì , Kim Hoàng - Fort Worth                           50.00
260 Nhóm bạn gồm : Bình                           20.00
261 Luke                           20.00
262 và Ann Nguyễn Dallas                           20.00
263 Vân Lý - Allen                         100.00
264 Anh  em Hãng AAC Dallas , góp được : $1,055.00 Gồm danh sách sau đây :   
265 Chính Ngô                    20.00
266 Kenny Nguyễn                   20.00
267 Ánh Nguyễn                   10.00
268 Đức Phan                   10.00
269 Thành Lê                   10.00
270 Tommy Lưu                   20.00
271 Hùng Nguyễn                   20.00
272 Vinh Trần                   50.00
273 Lực Nguyễn                   20.00
274 Kevin Sang                   20.00
275 Vinh Lê                   20.00
276 Thịnh Vũ                 100.00
277 Vinh Nguyễn                   60.00
278 A. Dân                   20.00
279 Lâm Nguyễn                   20.00
280 A. Phương                   20.00
281 Bình Khuyên                   10.00
282 Khoa Nguyễn                   10.00
283 Thuận Lê                   40.00
284 Liêm Trương                   20.00
285 Nghĩa Lương                   20.00
286 Huy Đào                   20.00
287 Hoàng Nguyễn                   20.00
288 Út lê                 100.00
289 Giang Lưu                   10.00
290 Tài Nguyễn                 100.00
291 A. Tom                   10.00
292 Hà Nguyễn                   20.00
293 Công Hồ                   60.00
294 Tuấn Nguyễn                   20.00
295 Thái Trần                   20.00
296 Bình Lưu                   40.00
297 Hưng Lưu                   20.00
298 Ô. Bob Vũ                   20.00
299 Ô. Gric                   15.00
300 Ô. Lloyd                   10.00
301 Ô. Morgan                   10.00
302 Ô. Bo-Mamalao                   20.00
303 Phật Tử Chùa Đạo Quang, DS tiếp theo , gồm : Chu Gia Tiến                          20.00
304 Nhung Vương                          50.00
305 Lương Thu Phước                        200.00
306 Trần Văn Mai                        200.00
307 Nguyễn Ngọc Bảo Linh                          10.00
308 Trương Kim Nhã                          10.00
309 Lư Từ Hiền                        100.00
310 Lý Thị Bạch Tuyết                          30.00
311 Hồi Hương Vong Linh Lý Thanh Tâm                        100.00
312 Huệ Nguyễn                          30.00
313 Ô. Lộc                          25.00
314 Giang Hiệp                        100.00
315 Nguyễn Thị Ngọc Ánh                          20.00
316 Trần Ngọc Lan                          50.00
317 Tôn Nữ Phương Lan                          40.00
318 Hương Đoàn                        100.00
319 Hine Nguyễn                          20.00
320 Ô.B. Trần Văn Thạch                          50.00
321 Phật Tử Ẩn Danh                          40.00
322 Tâm Trang                          20.00
323 Phật Tử Ngân                          20.00
324 Thu Nguyễn                          20.00
325 Nguyễn Thị Huệ                          50.00
326 Hồ Anthony & Michael                          50.00
327 Nguyễn Thị Kim Tuyết                        100.00
328 Cẩm Tú Phạm                        100.00
329 Phật Tử Ẩn Danh                          20.00
330 Nancy Nguyễn                          10.00
331 Phật Tử Ẩn Danh                          50.00
332 Phật Tử Ẩn Danh                          10.00
333 Phật Tử Ẩn Danh                          30.00
334 Khánh An Tống                          10.00
335 Thành Nhân Tống                          10.00
336 Amy Nguyễn                          10.00
337 Nguyễn Thị Mùi                          20.00
338 Vanessa Ly                          10.00
339 Phật Tử Ẩn Danh                          50.00
340 Phật Tử Ẩn Danh                          20.00
341 Từ Mộng Sinh                     1,000.00
342 Trang-Cần                        100.00
343 Trang-Huỳnh                          60.00
344 Phật tử  Trần Hảo Liên                          50.00
345 và Phật Tử  Kim Hoa Thị Hứa                        100.00
346 Tiếp theo : Hội Thiện Tâm gửi đến Đài                         500.00
347 Gia Đình Quãng Xuân Hồi huớng công đức cho                  100.00
  thầy cô và nhóm bạn Gia Long 75-82  
349 Quan Lê Lynne Yến - Arlington                  100.00
350 Loan   TCheng - Carrollton                  200.00
351 Nancy Cao - Phước Lan - Arlington                  100.00
352 Nhóm Thân hữu H.O. Irving                  140.00
353 Phật Tử Đạo Quang tiếp theo :  Mimi                   60.00
354  Phan Thị Bé Tư                   20.00
355 Chị Yến                 100.00
356  Phật tử Võ Thị Hồng Sao                  100.00
357     Phật tử  Lý Thị Hồng                    50.00
358 Ẩn Danh - Richardson - gửi đến đài                  200.00
359 Danny Nguyễn và gia đình ( Royse City)                   30.00
360 Hào Phan - Thu Loan Đỗ ( Garland)                   50.00
361 Huy Lưu ( Dallas)                    20.00
362 Xuân Nguyễn - Nguyên Lưu ( Garland)                    30.00
363 Linda Nguyễn ( Grand Prairie)                  100.00
364 Vy Nguyễn - David Nguyễn ( Grand Prairie)                  100.00
365 Bang Nguyễn - Cay Nguyễn ( Rowlett)                  100.00
366 Texas Asian American Goft Association                  205.00
367 Phật tử : Vicky Hồ                  100.00
368 Ẩn Danh Garland                  100.00
369 Lê Anh Trần - Garland                  100.00
370 Tuấn  và Jennifer Nguyễn - Richardson                    50.00
371 Jackie Nguyễn - arlington                    50.00
372 Dì Bảy TDK - Garland                    40.00
373 Nhóm bạn : Ann Nguyễn - Dallas                    20.00
374 anh Bình                    20.00
375 anh Nhớ Lư                    20.00
376   Nga Nguyễn  Plano                    20.00
377 Năng Văn và Thu Hồng Nguyễn, Grand Prairie                    50.00
378 Thomas Nguyễn và ca sĩ Hồng Ngọc - Ruby entertainment               2,100.00
379 Gia đình Thanh Lê Và Thu Garland                  100.00
380 Gđ Đinh Văn Tư , Mai Hương Trinh và các P.Tử chùa Đạo Quang                  670.00
381 Phật tử Thi Đình Nguyễn/ ThuTrang Thị Đào                 200.00
382 Phật tử Tiêu Thanh Phương/ Phạm Vi Thảo và các con                 200.00
383 Phật tử Ẩn Danh              1,000.00
384 Nhóm bạn Nga , Bửu , Mến  - Dallas                    70.00
385 Nhà hàng Blue Ocean Restaurant - Lewisville               1,000.00
386 Ẩn danh                    40.00
387 Nghĩa Hồ, Grand Prairie                    100.00
388 Liên Châu , Grand Prairie                                 50.00
  TỔNG CỘNG  đợt 1  Đài Đã nhận được số tiền   $       47,634.46
                    Đợt 2 : $ 5500 ( Danh sách phía trên )
               Tổng cộng 2 đợt Đài nhận được :    $ 53,134.46
Trong số này,Thầy Tịnh Đức,các Sư và các Phật tử chùa Đạo Quang đã ủng hộ tổng cộng : $  21,733.46
Chiều ngày 9/6/2015 Đại diện của hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đã đến Đài để nhận số tiền  $47,634.46  ( đợt 1 )
Sau đây là Audio chương trình trao tiền cứu trợ Đợt 1  :   
http://www.saigondallasradio.com/?q=content/audio-trao-ti%E1%BB%81n-c%E1%BB%A9u-tr%E1%BB%A3-cho-american-red-cross-ngay-9-thang-6-2015
Chúng tôi cũng đã  phát sóng trên truyền hình  SBTN .  
Về việc Chuyển tiền cho American Red Cross đợt 2  :  chúng tôi sẽ sớm update audio trên websie  

Bình Luận: Một Lá Cờ

Tiếp theo sau khoảng 2 tháng vụ nổ súng của cảnh sát da trắng làm thiệt mạng người đàn ông da đen không vũ trang ở khu vực Bắc Charleston đã gây ra các cuộc biểu tình lớn và căng thẳng sắc tộc trong khu vực- Vụ nổ sung tại Charleston, tiểu bang South Carolina do một thanh niên da trắng 21 tuổi, tên Dylann Storm Roof tại buổi lễ tại nhà thờ Amanuel African Methodist Episcopal của người da đen- Roof đã bắn chết 9 người , kể cả vị mục sư.. Roof tuyên bố đến đây "để bắn những người da đen". Đề tài kỳ thị chủng tộc lại sôi nổi hơn.

Bình Luận: Hai Hình Ảnh Khác Cuộc Đời

Năm nay 19 tháng 6 đánh dấu Ngày Quân Lực lần thứ 50, hầu hết các hội đoàn cựu quân nhân khắp nơi đều tổ chức trọng thể để nhớ về một thời mà Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã được giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước, bảo vệ non song lèo lái con thuyền Quốc Gia trong cơn bão táp do đảng Cộng Sản miền Bắc mang lại trong suốt gần một phần tư thế kỷ.