Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 02/18/2018 .


51:38 minutes (47.28 MB)Miến Măng,Gà Xé Phay .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 02/11/2018 .


51:06 minutes (46.79 MB)Cách Muối Hành Cũ & Luộc Gà .
HT&NQ .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 02/04/2018 .


52:01 minutes (47.63 MB)Bò Kho .
HT,NQ& Thính Gỉa .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 01/28/2018 .


52:43 minutes (48.26 MB)- Miến Gà Măng Khô / Bò Nhúng Dấm .
HT,NQ & thinh gia .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 01/21/2018 .


56:37 minutes (51.84 MB)- Sườn Rim Mật Ong/Chạo Tôm/Nui Xào Bò/Xôi Đậu Phộng .
P/T = Hoang Tin .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Gỏi Dà 12/31/2017 .


52:17 minutes (47.87 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Xào Lăn - 12/17/2017 .


46:07 minutes (42.22 MB)P/T=Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Xôi Khúc - 12/10/2017 .


50:15 minutes (46.01 MB)PT=Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Đúc Mặn - 11/26/2017 .


49:10 minutes (45.01 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì Quảng Chay - 11/19/2017 .


52:18 minutes (47.89 MB)P/T= Bac Tu .