Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mắm Thái Chay - 09/17/2017 .


47:48 minutes (43.77 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Riêu Chay 09/10/2017 .


44:29 minutes (40.73 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 09/03/2017 .


46:01 minutes (42.13 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Bao - 08/27/2017 .


53:12 minutes (48.71 MB)PT= Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Giò Lụa Huế - 08/20/2017 .


46:37 minutes (42.68 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Lẩu Thái - 08/13/2017 .


50:21 minutes (46.1 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì xào giòn chay P2 - 08/06/2017 .


16:57 minutes (15.53 MB)XNV: Nhã Quyên

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì xào giòn chay P1 - 08/06/2017 .


19:50 minutes (18.17 MB)XNV: Nhã Quyên

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Súp Măng Cua - 07/30/2017 .


51:37 minutes (47.26 MB)P/T = BacTu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Lọt Ngọt - 07/16/2017 .


49:41 minutes (45.49 MB)P/T = Bac Tu .