Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo Địa Phương Dallas News & Houston - 22/02/2018

  • Length: 31:38 minutes (28.97 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Điểm Tin Đọc Báo Địa Phương Dallas News & Houston - 21/02/2018

  • Length: 25:18 minutes (23.17 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Điểm Tin Đọc Báo Địa Phương Dallas News & Houston - 20/02/2018

  • Length: 24:21 minutes (22.3 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Ba - 20/02/2018 - Mồng 5 Tết

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:00 
                Đài Hiệu, Chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo Dallas & Houston và giao thông
7:30-8:00        Chào bình minh
8:00-8:30        Nhật báo truyền thanh
8:30-9:30        VOA
9:30-9:45         Kinh Tế & Thị Trường
9:30-10:00       Nhịp Cầu Thân Yêu
10:00-10:30     Chương Trình Cộng Đồng Dallas
10:30-11:00     Chương Trình CĐ Fort Worth
12:00-12:30     Thời Sự Buổi Trưa
12:30-1:00        Tình yêu và gia đình
2:00-2:30        Nhịp Cầu Thân Yêu
2:30-3:00        Cộng Đồng Khắp Nơi (Ký Giả Kiều Mỹ Duyên)
3:00-3:15        Tin Tức
3:15-3:30        Phỏng Vấn Thương Mại
3:30-4:00        Bàn Luận về buổi ra mắt sách của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh
4:00-4:40
        Talk Show Địa Ốc
5:00:5:30         Tin Tức & Thị Trường CK & NBTT
5:30-6:00        NCTY
6:00-7:00        Con Rồng Cháu Tiên
7:00                 
Phát lại chương trình ban ngày

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com

 

Điểm Tin Đọc Báo Địa Phương Dallas News & Houston - 19/02/2018

  • Length: 26:49 minutes (24.55 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Hai - 19/02/2018 - Mồng 4 Tết Nguyên Đán

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.
* Android Phone: Vào Play Store hoặc Google Play, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:00                Đài hiệu, Quốc Ca, Dự báo thời tiết, điểm báo Dallas Morning News và Giao Thông.
7:30-8:00       Chào Bình Minh
8:00-8:30       Nhật báo truyền thanh
8:30-8:45       VOA
8:45-9:30       Nhịp Cầu Thân Yêu
9:30-10:00     Kinh Tế & Thị Trường
10:30-11:00    Những Vấn Đề Luật Pháp 
11:00-12:00    Nhạc Yêu Cầu
12:00-12:30    Thời Sự Buổi Trưa
12:30-1:00      Sức Khoẻ & Đời Sống
1:00-1:30        Nhịp Cầu Thân Yêu
1:30-2:00        Hải ngoại thi ca
2:00-2:30        Tài Liệu 
2:30-3:00        Tu Học với thầy Hằng Trường
3:00-4:00       Nhạc Yêu Cầu 
4:00-4:50        An Sinh Xã Hội 
5:00-5:30        Tin Tức, Bình Luận & Thị Trường Chứng Khoán & NBTT
5:30-6:00        Nhật Báo Truyền Thanh 
                        Phát Lại Chương Trình trong ngày.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com


Thời Khóa Biểu Phát Thanh Chúa Nhật - 18/02/2018 - Mồng Ba Tết Nguyên Đán

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.
* Android Phone: Vào Play Store hoặc Google Play, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.


7:00                 Đài hiệu, Quốc Ca, Dự báo thời tiết, điểm báo Dallas Morning News và Giao Thông.
7:40-8:00         Một Câu Chuyện Ý Nghĩa (Cổ Học Tinh Hoa)
8:00-8:15         Chương Trình Thiện Nguyện Teresa
8:15-8:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
8:30-9:00         Nhạc Chọn Lọc
9:00-9:30         Giáo Dục Học Đường
9:30-10:00       Tiếng Nói Cư Sĩ hoặc Tiếp Vận Đài VOA
10:00-11:00     Nhạc Yêu Cầu
11:00-12:00     Thiếu Nhi
12:00-1:00       Đọc Truyện Kiếm Hiệp (Tiếu Ngạo Giang Hồ)
1:00-1:15         Phỏng Vấn Thương Mại
1:15-1:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
1:30-2:30         Điều Hay Nên Biết
2:30-3:00         Chương Trình Phật Giáo Mở Rộng
3:00-4:00         Làn Da & Sắc Đẹp
4:00-4:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
4:30-5:30         Đố Vui hay Thơ bay trong gió
5:30-6:30         Góc Nhỏ Suy Tư
6:30-7:30         Tiếp Vận Đài Á Châu Tự Do
7:30PM-7:30AM Phát Lại Chương Trình Ban Ngày

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com

 
 

Thời Khóa Biểu thứ Bảy - 17/02/2018 - Mồng Hai Tết Nguyên Đán

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:00
                  Đài hiệu, Quc Ca, D báo thi tiết, điểm báo Dallas Morning News và Giao Thông.
7:40-8:00         Phật Pháp Vô Vi
8:30-9:00         Nhạc Chọn Lọc & NCTY
9:00-10:00       Từ Cánh Đồng Mây
10:00-11:00     Kiến Thức Điện Toán
11:00-11:30     Kinh Tế & Tài Chánh & Xí Nghiệp
11:30-12:00     PVTM: BS Morita
12:00-12:30     Bình Luận
12:30-1:00        Phỏng Vấn Thương Mại
1:00-1:30        Thế Giới Đó Đây
1:30-2:00         Nhịp Cầu Thân Yêu 
2:00-2:30         Những Điều Cần Biết
2:30-3:00
         Chương trình Hội Thánh Tin Lành
3:00-4:00         Hỏi Thính Giả
4:00-5:00         Mỗi Tuần Một Câu Truyện
5:00-5:10         Tâm Tình Theo Dòng Nhạc
5:15-6:00         Nhạc Yêu Cầu
6:00-6:30         NCTY
6:30-7:00         Radio Đáp Lời Sông Núi
7:00
Phát lại chương trình ban ngày

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về email: SG1600AM@yahoo.com

Điểm Tin Đọc Báo Địa Phương Dallas News & Houston - 16/02/2018

  • Length: 30:19 minutes (27.77 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Thời Khóa Biểu Phát Thanh thứ Sáu - 16/02/2018 - Mồng Một Tết Nguyên Đán

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

7:00
                  Đài Hiệu, Chào Cờ, Điểm Tin Đọc Báo, Thời Tiết và Giao Thông
7:30-8:00         Chào bình minh
8:00-8:30         Nhật báo truyền thanh
8:45-9:10         VOA
9:30-10:00       Kinh Tế & Thị Trường
9:30-10:00        Nhịp Cầu Thân Yêu
10:00-10:30      Câu Chuyện Tâm Linh
11:00-12:00      Công Dân Việt Mỹ (Ủy Viên Tarrant Nguyễn Xuân Hùng phụ trách)

12:00-12:40      Thời Sự Buổi Trưa
12:40-12:45      Bình Luận
1:00-1:30         Nhịp Cầu Thân Yêu
1:30-2:00         PVTM: BS Thomas Võ
2:00-2:30         Garage Sale
2:30-3:00         Phỏng Vấn Thương Mại
3:00-3:15         Tin vắn
3:15-4:00         Chiếc Xe & Bạn
4:00-4:30         Nhạc Chọn Lọc
4:30-5:00         Phỏng Vấn Thương Mại
5:00-5:25         Tin Tức, Bình Luận & Thị Trường Chứng Khoán & NBTT
5:30-6:00         NCTY
6:30                Phát lại toàn bộ chương trình ban ngày

Mọi đóng góp ý kiến, xin quý vị liên lạc về Email: SG1600AM@yahoo.com