Đọc Truyện

Đọc truyện: YÊU NHAU MỘT NGÀY THÔI ANH NHÉ - 01.08.2017


23:22 minutes (21.39 MB)XNV: Nhã Quyên

Đọc Truyện = Yêu,Ghen, & Sự Chờ Đợi - 01/04/2017 .


23:25 minutes (21.44 MB)T/G = Ngoc Lan .
Dien Doc = Hoang Tin .

Đọc Truyện = Con Ních - 12/21/2016 .


21:13 minutes (19.43 MB)T/G = Vu Dam .
Dien Doc = Hoang Tin .

Đọc Truyện = Lại Quả ( 5 hết ) - 12/14/2016 .


21:01 minutes (19.25 MB)T/G = Mach Nha .
Dien Doc = Hoang Tin .

Truyện Ngắn : Ở một khu phố văn hóa


21:00 minutes (19.23 MB)Tác giả :  Du Uyên
Diễn đọc : Nhã Quyên , Quốc Duy

Đọc Truyện = Lại Quả ( 4 ) - 12/07/2016 .


19:10 minutes (17.55 MB)T/G = Mach Nha .
Dien Doc = Hoang Tin .

Đọc Truyện = Lại Quả ( 3 ) - 11/30/2016 .


21:01 minutes (19.24 MB)T/G = Mach Nha .
Dien Doc = Hoang Tin .

Đọc Truyện = Lại Quả ( 2 ) - 11/16/2016 .


22:43 minutes (20.8 MB)T/G = Mach Nha .
Dien Doc = Hoang Tin .

Đọc Truyện = Lại Quả - 11/09/2016 .


21:51 minutes (20.01 MB)T/G = Mach Nha .
Dien Doc = Hoang Tin .

Đọc Truyện = Nhậu - 11/02/2016 .


22:23 minutes (20.49 MB)T/G = Ga Sieu .
Dien Doc = Hoang Tin .