Lịch Sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam Kỳ 11 - Sunday 09/17/2017 3:30pm


33:16 minutes (30.47 MB)XNV: Nhã Quyên & Bảo Quyên

Thời: Kỷ nhà Lê

Lịch sử Việt Nam Kỳ 10 - Sunday 09/10/2017


48:44 minutes (44.62 MB)XNV: Nhã Quyên & Hoàng Thủy

Tiếp theo Kỷ nhà Ngô
Kỷ nhà Đinh

Lịch sử Việt Nam Kỳ 9 - Sunday 09/03/2017


24:29 minutes (22.42 MB)XNV: Nhã Quyên & Nhật Anh
Thời Kỷ Nhà Ngô - Tiền Ngô Vương; Dương Tam Kha

Diễn Đàn Văn Hóa Và Lịch Sử - 08/30/2017


49:26 minutes (45.25 MB)n/a

Lịch sử Việt Nam Kỳ 8 - Sunday 08/27/2017


21:33 minutes (19.73 MB)XNV: Nhã Quyên & Nhật Anh

Thời: Kỷ Hậu Lý (Hậu Lý Nam Đế)

Lịch sử Việt Nam Kỳ 7 - Sunday 08/20/2017


22:57 minutes (21.02 MB)XNV: Nhã Quyên & Nhật Anh

Kỷ Nhà Tiền Lý - Tiền Lý Nam Đế

DIỄN ĐÀN VĂN HÓA LỊCH SỬ - 08/17/2017


47:38 minutes (43.61 MB)n/a

Lịch sử Việt Nam Kỳ 6 - Sunday 08/13/2017


22:04 minutes (20.21 MB)XNV: Nhã Quyên & Nhật Anh
Thời: Kỷ Sĩ Vương

DIỄN ĐÀN VĂN HÓA LỊCH SỬ- 08/10/2017


54:58 minutes (50.33 MB)n/a

DIỄN ĐÀN VĂN HÓA LỊCH SỬ- 07/21/2017

Click to play
52:34 minutes (48.13 MB)n/a