Nhịp Cầu Trong Ngoài - Phỏng Vấn Linh Mục Phan Văn Lợi,Mục Sư Nguyễn Hồng Quang .12/27/2011 .

  • Click to play
  • Length: 35:41 minutes (12.25 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)

G/S :Nguyen Chinh Ket .