Nhịp Cầu Trong Ngoài - Phỏng Vấn Linh Mục Phan Văn Lợi,Hòa Thượng Huyền Việt 12/28/2011.

  • Click to play
  • Length: 31:15 minutes (10.73 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)

G/S : Nguyen Chinh Ket .