Tìm người thân : Nhắn Tin Tìm Đồng Đội - Mar 2012

  • Genre: Other
  • Length: 0:39 minutes (611.47 KB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Thiếu úy Hồ Khánh Dũng, và các bạn Huỳnh Văn Hồng, Trần Việt Hùng Phong ở Tây Ninh-VN, nhắn tin tìm Thiếu úy Nguyễn Thành Xem thiết đoàn 16 kỵ binh, trước 1975 ở Long xuyên, đã sang USA. Nay bạn ở đâu, liên lạc với Kh. Dũng theo email: dungkhho@ yahoo.com.vn.