Tìm Người Thân: Nguyễn Thị Tặng

  • Genre: Other
  • Length: 0:35 minutes (549.84 KB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Tìm người thân
Con là Phạm Thị Lâm hiện ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tìm dì Tư tức Nguyễn Thị Tặng có các con tên là; Điệp, Mai, Tiên, Cúc, bé Hùng, trước ở đèn 4 ngọn, Long Xuyên. Đã rời Việt Nam khoảng năm 76 hay 77, xin dì liên lạc với con qua số điện thoại ở VN là:  0121-394-2852 hoặc email: huyQuan75@gmail.com. Ai biết bà Nguyễn Thị Tăng ở đâu xin vui lòng nhắn giúp, thành thật cảm ơn.

Cháu Huy Quân