Ký Sự: Hà Nội Báo Động Đỏ phần Kết

Tác giả Dương Văn Lợi, do Quan Hưng diễn đọc

Ha Noi Bao Dong Do

Chào anh Quan Hưng

Cám ơn anh đã cho nghe Ký Sự Hà Nội Báo Động Đỏ 1  . Anh có thể cho thính giả nghe tiếp phần 2 hay 3 , 4 được không ?

Kính