Tạp Ghi Cuối Tuần

Tạp Ghi Cuối Tuần - June 05, 2010


6:42 minutes (6.13 MB)

Thu Nga biên soạn

Tạp Ghi Cuối Tuần - May 08, 2010


11:20 minutes (10.38 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12 giờ trưa thứ Bảy - Apr 24, 2010


12:49 minutes (11.75 MB)

Vũ Thanh Thủy & Dương Phục biên soạn

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12 giờ trưa thứ Bảy - Apr 17, 2010


12:19 minutes (11.28 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy biên soạn

Tạp Ghi Cuối Tuần - Mar 20, 2010


12:50 minutes (11.76 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy biên soạn & trình bày

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:15 trưa thứ Bảy - Jan 09, 2010


14:59 minutes (13.73 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:15 trưa thứ Bảy - Jan 02, 2010


10:52 minutes (9.96 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12:15 trưa thứ Bảy - Dec 26


10:47 minutes (9.88 MB)

Vũ Thanh Thủy & Dương Phục

Tạp ghi cuối tuần-Sat Dec 0509 12:00pm


9:35 minutes (8.78 MB)

Tạp ghi cuối tuần-Sat Dec 0509 12:00pm

Tạp Ghi Cuối Tuần - lúc 12 giờ trưa thứ Bảy - Nov 2809


10:47 minutes (9.88 MB)

Dương Phục & Vũ Thanh Thủy biên soạn