Tin 2 Giờ Trưa

Di Trú Nhập Tịch - lúc 3 giờ chiều thứ Ba - Oct 27


56:05 minutes (51.35 MB)

LS Huy Tuấn

Tin Vắn 3 giờ Trưa thứ Năm - Oct 22


6:37 minutes (6.06 MB)

Huy Cường , Thu Hương

Tin Vắn 3 giờ Trưa - thứ Sáu - Oct. 23


5:29 minutes (5.03 MB)

Tin Vắn 3 giờ Trưa - thứ Tư - Oct 21


5:11 minutes (4.75 MB)

Ngoc Tân , Thu Hương

Di Trú Nhập Tịch - lúc 3 giờ chiều thứ Ba - Oct 20


45:54 minutes (42.03 MB)

LS Huy Tuấn

Tin Vắn 3 giờ Trưa - thứ Ba Oct 20


7:26 minutes (6.81 MB)

Kim Thoa và Thu Hương

Tin Vắn 3 giờ Trưa - thứ Sáu - Oct. 16


6:03 minutes (5.55 MB)

Tin Vắn 3 giờ Trưa - thứ Năm - Oct 15


4:59 minutes (4.57 MB)

Ngọc Tân & Quan Hưng

Tin Vắn 3 giờ Trưa - thứ Ba Oct 14


5:31 minutes (5.05 MB)

Huy Cường & Quan Hưng

Di Trú Nhập Tịch - lúc 3 giờ chiều thứ Ba - Oct 13


50:46 minutes (46.48 MB)