Phỏng Vấn & Hội Thoại

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Kỹ sư CCB Vi Toàn Nghĩa July 9 2016


49:30 minutes (45.32 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Cựu Chiến Binh Nhà Báo Nguyễn Vĩnh Nguyên


53:38 minutes (49.1 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Nhà Báo Khúc Nga June 25 2016


50:06 minutes (45.88 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn -Trung Tá Bác Sĩ Đinh Đức Long June 18 2016


52:20 minutes (47.92 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn Nhà Báo JB Nguyễn Hữu Vinh Jun 11 2016


52:11 minutes (47.78 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng Vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh


52:39 minutes (48.2 MB)Thuc hien: Nghe sy Phan Dinh Minh

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Lý 05-28-2016


54:34 minutes (49.95 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải 05-21-2016


47:21 minutes (43.36 MB)n/a

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Toản 05-14-2016


50:28 minutes (46.2 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện