Phỏng Vấn & Hội Thoại

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đại Tá Nguyễn Đăng Quang Sept 3, 2016


52:19 minutes (47.9 MB)Nghe si Phan Dinh Minh Thuc hien

Tâm tình nghệ sĩ : Phỏng vấn nhạc sĩ Lê Xuân Trường


41:01 minutes (37.55 MB)Thu Hương thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Hồng Quang August 27, 2016


34:55 minutes (31.97 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Nguyên Lý August 20, 2016


50:02 minutes (45.81 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

Hội thoại : Phỏng Vấn Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải - Aug 17 2016


31:48 minutes (29.11 MB)Thu Hương thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Linh Mục Nguyễn Hữu Giải & Nguyễn Ngọc Nam Phong Aug 13 2016


42:02 minutes (38.49 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh thực hiện

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn - August 6 2016


37:49 minutes (34.62 MB)

Từ Cánh Đồng Mây - Phỏng vấn - Linh Mục Đặng Hữu Nam July 30 2016


48:08 minutes (44.07 MB)Nghệ sĩ Phan Đình MiInh Thực HIện

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn - Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh July 23, 2016


60:42 minutes (55.57 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh

Từ cánh đồng mây - Phỏng vấn Cụ Bà Lê Hiền Đức July 16, 2016


53:52 minutes (49.32 MB)Thuc hien: NS Phan Dinh Minh