Phỏng Vấn & Hội Thoại

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa- 4/15/2017


46:27 minutes (42.53 MB)HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Đại Tá công an Nguyễn Đăng Quang - 4/8/2017


53:40 minutes (49.14 MB)Nghe si Phan Dinh MInh Thuc hien
HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà dân chủ Trịnh Bá Phương - 4/1/2017


50:31 minutes (46.25 MB)Nghe si Phan Dinh Minh Thuc hien

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Nhà dân chủ Đỗ Văn Tuyển - 3/18/2017


55:00 minutes (50.36 MB)Nghệ Sĩ Phan Đình Minh


CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn CCB Vĩnh Nguyên - 3/4/2017


50:22 minutes (46.11 MB)Host: Nghệ sĩ Phan Đình Minh

Phỏng vấn Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh, cựu tù nhân chính trị


27:43 minutes (25.39 MB)n/a

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Đình Thục chánh xứ-GX Song Ngọc 02/25/2017


51:22 minutes (47.03 MB)Nghe Si Phan Dinh Minh 

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Tù Nhân Lương Tâm Buì Thị Minh Hằng - 2/18/2017


50:42 minutes (46.43 MB)Nghệ sĩ Phan Đình Minh Thực hiện

CT Từ Cánh Đồng Mây: Phỏng vấn Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển - 2/11/2017


48:19 minutes (44.24 MB)Nghe si Phan Dinh Minh thuc hien