Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 06/15/2017


17:12 minutes (15.76 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 06/14/2017 .


17:18 minutes (15.84 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 06/13/2017 .


16:31 minutes (15.12 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 06/12/2017


12:27 minutes (11.4 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 06/10/2017


19:44 minutes (18.07 MB)XNV: Nha Quyen & Quynh Lan

Kinh Tế Thị Trường - 06/06/2017 .


20:06 minutes (18.41 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 06/05/2017


24:42 minutes (22.62 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 06/03/2017


25:01 minutes (22.9 MB)GS Khuong Huu Loc Thuc Hien

Kinh Tế - Thi Trường - 06/02/2017


16:53 minutes (15.46 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 06/01/2017


15:47 minutes (14.46 MB)n/a