Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 08/12/2017


24:29 minutes (22.42 MB)GS Khuong Huu Loc thuc hien

Kinh Tế - Thi Trường - 08/11/2017


15:48 minutes (14.48 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/10/2017


16:53 minutes (15.45 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 08/09/2017 .


17:41 minutes (16.2 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 08/08/2017 .


13:01 minutes (11.92 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 08/07/2017


15:12 minutes (13.92 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 08/05/2017


26:27 minutes (24.22 MB)n/a

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - 08/04/2017


12:29 minutes (11.44 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/03/2017


15:07 minutes (13.85 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 08/02/2017


16:16 minutes (14.89 MB)n/a