Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 09/21/2017


13:13 minutes (12.11 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 09/20/2017 .


15:36 minutes (14.28 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 09/19/2017 .


15:26 minutes (14.13 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 09/18/2017


17:28 minutes (15.99 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 09/16/2017


24:05 minutes (22.06 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 09/14/2017


13:49 minutes (12.65 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 09/13/2017 .


14:36 minutes (13.38 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 09/12/2017 .


16:27 minutes (15.06 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 09/11/2017


15:42 minutes (14.38 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 09/09/2017


24:09 minutes (22.11 MB)GS Khương Hữu Lộc thực hiện