Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 07/21/2017


15:34 minutes (14.25 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 07/19/2017 .


18:06 minutes (16.57 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 07/18/2017 .


14:25 minutes (13.2 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 07/17/2017


17:41 minutes (16.2 MB)n/a

Kinh tế tài chánh xí nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 07/15/2017


25:53 minutes (23.7 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/14/2017


10:33 minutes (9.66 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 07/13/2017


16:19 minutes (14.94 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 07/12/2017 .


15:16 minutes (13.98 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 07/11/2017 .


15:37 minutes (14.29 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 07/08/2017


27:17 minutes (24.98 MB)n/a