Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế - Thi Trường - 12/08/2017


15:25 minutes (14.12 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 12/07/2017


14:42 minutes (13.46 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -12/06/2017 .


14:51 minutes (13.6 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -12/05/2017 .


15:52 minutes (14.53 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 12/04/2017


16:19 minutes (14.94 MB)n/a

Kinh tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 12/02/2017


26:26 minutes (24.21 MB)GS Khương Hữu Lộc thực hiện

Kinh Tế - Thi Trường - 12/01/2017


14:01 minutes (12.83 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 11/30/2017


15:35 minutes (14.27 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường -11/29/2017 .


14:35 minutes (13.35 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -11/28/2017 .


14:01 minutes (12.84 MB)Tien Dung .