Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Thang - 11/12/2017 .


45:31 minutes (41.68 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bò Bía Mặn & Chay - 11/05/2017 .


47:08 minutes (43.16 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Ít Trần & Bún Ốc - 10/29/2017 .


48:49 minutes (44.69 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 10/15/2017 .


51:42 minutes (47.33 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Gỏi Mít - 10/08/2017 .


49:30 minutes (45.32 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mắm Thái Chay - 09/17/2017 .


47:48 minutes (43.77 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bún Riêu Chay 09/10/2017 .


44:29 minutes (40.73 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 09/03/2017 .


46:01 minutes (42.13 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Bao - 08/27/2017 .


53:12 minutes (48.71 MB)PT= Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Giò Lụa Huế - 08/20/2017 .


46:37 minutes (42.68 MB)P/T = Bac Tu .