Gia Chánh

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Giò Lụa Huế - 08/20/2017 .


46:37 minutes (42.68 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Lẩu Thái - 08/13/2017 .


50:21 minutes (46.1 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì xào giòn chay P2 - 08/06/2017 .


16:57 minutes (15.53 MB)XNV: Nhã Quyên

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì xào giòn chay P1 - 08/06/2017 .


19:50 minutes (18.17 MB)XNV: Nhã Quyên

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Súp Măng Cua - 07/30/2017 .


51:37 minutes (47.26 MB)P/T = BacTu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Lọt Ngọt - 07/16/2017 .


49:41 minutes (45.49 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bò Lá Lốt - 07/02/2017 .


53:04 minutes (48.59 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Mì Quãng - 06/25/2017 .


46:47 minutes (42.84 MB)P/T = Bac Tu .

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Bánh Canh Cua - 06/18/2017 .


40:46 minutes (37.33 MB)XNV: Nhã Quyên

Father's Day

Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Canh Cá Ngót & Ba Rọi Tôm Rim - 06/04/2017 .


50:36 minutes (46.33 MB)P/T = Bac Tu .