Chương Trình Đặc Biệt

Điểm Tin Đọc Báo Địa Phương Dallas News & Houston - 02/01/2017

 • Length: 24:45 minutes (22.66 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "SGD Radio". Tải xong bấm vào biểu tượng SGDRadio, rồi bấm vào biểu tượng có hàng chữ: Most Popular Audio Today" là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

Tài Liệu Tết [ 6 ] - 01/31/2017 .

 • Length: 17:48 minutes (16.3 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Hoang Tin "suu tam" .

Điểm Tin Đọc Báo Dallas News & Houston - 01/31/2017

 • Length: 16:43 minutes (15.31 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Điểm Tin Đọc Báo Dallas News & Houston - 01/30/2017

 • Length: 24:56 minutes (22.83 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Tài Liệu Tết [ 5 ] - 01/29/2017 .

 • Length: 26:42 minutes (24.44 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Hoang Tin,Nha Quyen .

Trông vời quê cũ: Tết thì làm gì? (Du Uyên) Sat 01/28/2017

 • Length: 21:45 minutes (19.91 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
XNV: Nhã Quyên

Điểm Tin Đọc Báo Dallas News & Houston - 01/27/2107

 • Length: 13:00 minutes (11.9 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a

Tài Liệu Tết [ 4 ] - 01/24/2017 .

 • Length: 15:52 minutes (14.53 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Hoang Tin " suu tam " .

Tài Liệu Tết [ 3 ] - 01/22/2017 .

 • Length: 17:18 minutes (15.84 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Hoang Tin,Nha Quyen .

Tài Liệu Tết [ 2 ] - 01/17/2017 .

 • Length: 16:37 minutes (15.22 MB)
 • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Hoang Tin " suu tam ".