Vườn thơ Tao ngô - Sun Feb 0611 (Xuân Tân Mão) p.2

  • Length: 35:27 minutes (12.18 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngô - Sun Feb 0611 (Xuân Tân Mão) p.2
Nam Anh (Xuân trôi-Nguyễn Bạch Dương) &Hoa Hạnh (Nhạc Xuân-Nguyễn Bính) & Hoàng Oanh (Ông Đồ -Vũ Đình Liên & Đi chùa Hương -Nguyễn Nhược Pháp)