Vườn thơ Tao ngộ - Sun March 06, 2011 3:00pm

  • Genre: Other
  • Length: 51:51 minutes (47.47 MB)
  • Format: Mono 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun March 06, 2011 3:00pm
Bác Xuân Hòa (Tuổi xa người & Cho em + Muộn màng tưởng nhớ mẹ quê - Xuân Hòa) & Ánh Minh (Có phải chăng tình yêu - Ánh Minh) & Dì Mai (Đan áo cho chồng - TTKH) & Nam Anh (Cây bàng cuối thu - Nguyễn Bính) và Tình quê - Hàn Mạc Tử