Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 2311 3:00pm

  • Length: 47:59 minutes (43.94 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ - Sun Jan 2311 3:00pm
Hoa Hạnh (Một thưở Xuân sầu-Đăng Nguyên) & Nam Anh (Giấc mơ Xuân-Như Phong) & Bác Xuân Hòa (Đi Chợ Tết & Xin mùa Đông qua mau-Xuân Hòa) & Chú Năm (Ngày xưa có Anh-Huỳnh Mai Hoa) & Ánh Minh (Tình xuân mênh mông-Ánh Minh) & Dì Mười (Chợ Tết-Đoàn văn Cừ)