Vườn thơ Tao ngộ -Sat Nov 2710 3:00pm (Mùa Lễ Tạ Ơn)

  • Length: 42:50 minutes (39.22 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vườn thơ Tao ngộ -Sat Nov 2710 3:00pm
Hoa Hạnh (Tạ ơn ai gìn giữ-?) & Bác Xuân Hòa (Tạ ơn-Xuân Hòa) & Chú Năm (Lễ Tạ ơn-Chú Năm) & Bài thơ "Xin hãy yêu tôi"