Vườn Thơ Tao Ngộ . Nov-20-2010 .

  • Length: 54:10 minutes (49.6 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Radio 890am & Thính Giả .