Tin Tức Đó Đây: Phỏng Vấn HT Thích Quảng Thanh của chùa Bảo Quang tại Santa Ana, CA - Dec 27, 2010

  • Length: 28:11 minutes (25.81 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Ký giả Kiều Mỹ Duyên