Tin Tức Đó Đây - Dec 13, 2010

  • Length: 27:28 minutes (25.15 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Ký giả: Kiều Mỹ Duyên