Tin Tức, Bình Luận và Thị Trường chiều 5 giờ - Dec 01, 2010

  • Length: 24:05 minutes (22.05 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Quan Hưng, Ngọc Tân & Quang Chương