Tiếng Hát với Cung Đàn : Ca Sĩ Đan Nguyên

  • Length: 22:06 minutes (7.59 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)

Thuc hien : Xuan Linh