Thời Sự Trong Tuần - Sept 29, 2010

  • Length: 42:27 minutes (38.87 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Quan Hưng, Trọng Nghiã & Huy Cường