Thời Sự Trong Tuần - Aug 21, 2010

  • Length: 8:22 minutes (7.67 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Quan Hưng biên soạn & trình bày