Tâm Tình Nghệ Sĩ : Trò chuyện cùng Nhà Danh Họa Vũ Hối vâ Nữ Ca Sĩ Thúy Vân

  • Length: 60:16 minutes (20.69 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)

Thu Nga & Xuan Linh