Nhật Báo Truyền Thanh - Phỏng vấn ông Đinh H Cường về Buổi Biểu Tình Chống TT Phúc tại HTĐ - 31/05/2017

  • Length: 24:30 minutes (22.44 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
n/a