Nhật Báo Truyền Thanh - Cử Tri Thuộc Đảng Cộng Hòa Hào Hứng Trong Ngày Bầu Cử Sớm Đầu Tiên tại Texas - 10/23/2012

  • Click to play
  • Length: 25:30 minutes (8.76 MB)
  • Format: Stereo 32kHz 48Kbps (CBR)
n/a