Khoa Học Kỹ Thuật – GS Phan Tâm P1 - Saturday 02/10/2018

  • Length: 15:16 minutes (13.98 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
XNV: Nhã Quyên, Hoàng Thủy & Quốc Duy