Đoản Khúc cho Tình Yêu: Valentine

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện