Đoản Khúc cho Tình Yêu: Thuyền & Biển (Gia Huy)

Trọng Nghiã & Mộng Lan