Đọc Truyện = Vì Nghĩa Vì Tình 26 - 12/06/2017.

  • Length: 20:21 minutes (18.63 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
T/G = Ho Bieu Chanh .
Dien Doc = Hoang Tin .