CT Từ Cánh Đồng Mây:Linh Mục Nguyễn ĐìnhThục- 02/10/2018

  • Length: 47:28 minutes (43.47 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
nghe si Phan Dinh Minh Thuc hien

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.
* Android Phone: Vào Play Store hoặc Google Play, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.