CT Từ Cánh Đồng Mây: Phát lại Phỏng vấn Nhạc Sĩ Tô Hải & Lê Hiền Đức - Nov 18 - 2017

  • Length: 36:22 minutes (33.3 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Nghệ Sĩ Phan Đình Minh thực hiện