Công Giáo: PV Quý Cha & Nữ Tu tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời Epworth, Iowa - lúc 12 giờ May 16