Bản Tin Đầu Ngày . Nov-29-2010 .

  • Length: 25:24 minutes (23.25 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Radio 890am .