Vườn Thơ Tao Ngộ

Bước vào vườn Thơ : Tản Đà .


18:03 minutes (24.72 MB)

Trọng Nghĩa , Mộng Lan .


Vườn thơ Tao ngộ - Sat Apr 1710 3:00pm


48:09 minutes (44.09 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Apr 1710 3:00pm
Hoa Hạnh (Xin hỏi vì ai?-Thái Nguyên) & Nam Anh (Hận ngập lòng-Xuân Hòa & Giòng trôi-Nguyễn Đức Nhơn) & Ánh Minh (Ngài là Đấng sống) & Tú Trinh (Bé thơ và viên sỏi-Trần Trung Đạo)

Bước vào vườn thơ : Tản Đà


bytes

Mộng Lan , Trọng Nghiã .


Vườn thơ Tao ngộ - Sat Apr 1010 3:00pm


46:00 minutes (42.11 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Apr 1010 3:00pm
Ánh Minh (Mùi hương hoa bưởi) & Hoa Hạnh (Hình Anh lính chiến-Mai Châu) & Nam Anh (Mất bóng đò xưa-Nguyên Khoa) & Bác Xuân Hòa (Ngậm ngùi & Biệt ly)
 

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 2710 3:00pm


44:12 minutes (40.46 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 2710 3:00pm
Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh (Khúc du Xuân-Tôn nữ thị Khương) & Chị Tú Trinh (Đôi dép-Nguyễn Trung Cang) & Chị Nam Anh (Nguyễn Huệ mai về-Đặng Kim Côn) & Chị Ánh Minh (Những mùa Xuân hạnh phúc)

Bước Vào Vườn Thơ: Thanh Tâm Tuyền


24:39 minutes (33.08 MB)

Mong lan,Trong nghia


!Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 2010 3:30pm (tt)


3:13 minutes (2.95 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 2010 3:30pm (tt)
Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh (Những giọt buồn rơi ) & Chị Nam Anh (Hòn Vọng Phu cảm tác) & Bác Xuân Hòa (Thèm nụ hôn quen)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 0610 3:30pm


14:39 minutes (13.41 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 2010 3:30pm
Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh (Những giọt buồn rơi ) & Chị Nam Anh (Hòn Vọng Phu cảm tác) & Bác Xuân Hòa (Thèm nụ hôn quen)

Bước Vào Vườn Thơ: Thế Lữ


19:42 minutes (26.91 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 0610 3:30pm


20:12 minutes (18.5 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Mar 0610 3:30pm
Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh (Nhớ xuân xưa) & Chị Nam Anh (Ngày xưa) & Bác Xuân Hòa (Cho tôi gặp lại một lần)
 

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Feb 2710 3:30pm


22:53 minutes (20.96 MB)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Feb 2710 3:30pm
Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh (Ước ao), Bác Xuân Hòa (Nhớ Tết Quang Trung)
 

Bước Vào Vườn Thơ: Bùi Giáng


15:39 minutes (21.19 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Bước Vào Vườn Thơ: Thanh Tâm Tuyền


24:39 minutes (33.08 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Feb 1310 3:30pm (Xuân)


17:45 minutes (16.25 MB)

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Feb 1310 3:30pm
Bác Xuân Hòa và thính giả chúc Tết
 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 3010 3:00pm-p.2


11:33 minutes (10.58 MB)

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 3010 3:00pm-p.2
Với sự tham gia của Bác Xuân Hòa, Chị Hoa Hạnh, Hai Bác Nhâm, anh Trực
 
 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 3010 3:00pm-p.1


253.83 MB

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 3010 3:00pm-p.1
Với sự tham gia của Bác Xuân Hòa, Chị Hoa Hạnh, Hai Bác Nhâm, anh Trực
 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 1610 3:00pm


44:35 minutes (40.82 MB)

 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 1610 3:00pm

Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh với bài thơ "Mõi mòn" của thi sĩ Nguyễn Bính

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 0910 3:00pm


47:14 minutes (43.25 MB)

 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Jan 0910 3:00pm

Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh và Hai Bác Nhâm qua những vần thơ Xuân của Thi sĩ Nguyễn Bính

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Dec 2609 3:00pm


43:35 minutes (39.91 MB)

 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Dec 2609 3:00pm

Với sự tham gia của Chị Hoa Hạnh,Chị Ánh Minh, Bác Xuân Hòa

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Nov 2809 3:00pm


46:22 minutes (42.46 MB)

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Nov 2809 3:00pm
Với sự tham gia của Chị Ánh Minh (Nói với em), Bác Xuân Hòa ( Lễ Tạ Ơn 2009), Chú Hoàng Ly (Tây tiến-Quang Dũng)

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Nov 2109 3 :00pm


44:58 minutes (41.17 MB)

 

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Nov 2109 3 :00pm

Với sự tham gia của Chị Ánh Minh, Chú Năm, Chị Hoa Hạnh

Bảo trợ: Đại nhạc hội Dấu ấn-Nov 2709-Đại hí viện Majiestic-Dallas

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Nov 1409 3 :00pm


47:42 minutes (43.68 MB)

 

Vườn thơ Tao ngộ - Sat Nov 1409 3 :00pm

Với sự tham gia của Chú Năm, Chị Hoa Hạnh, Bác Xuân Hòa, Chị Ánh Minh

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Oct 2409 3:00pm


48:23 minutes (44.3 MB)

 

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Oct 2409 3:00pm

Với sự tham gia của Chị Ánh Minh, Anh Thanh Hiền, Chú Hoàng Ly, Chị Hồng Phúc, Bác Xuân Hòa, Chị Hoa Hạnh

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Oct 1709 3:00pm


37:40 minutes (34.49 MB)

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Oct 1709 3:00pm

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Oct 1009 3:00pm


40:09 minutes (36.77 MB)

Vườn thơ Tao ngộ-Sat Oct 1009 3:00pm