Tin Tức Đó Đây

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 giờ trưa thứ Hai - Aug 17


31:51 minutes (29.16 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

 

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 giờ trưa thứ Hai - Aug 10


24:39 minutes (22.57 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 giờ trưa thứ Hai - Aug 03


25:27 minutes (23.3 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 giờ trưa thứ Hai - July 27


34:57 minutes (31.99 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 giờ trưa thứ Hai - July 20


22:50 minutes (20.91 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 giờ trưa thứ Hai - July 13


23:41 minutes (21.69 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 sáng thứ Hai - June 22


22:24 minutes (20.51 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 sáng thứ Hai - June 08


34:59 minutes (32.03 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 sáng thứ Hai - May 25


25:43 minutes (23.54 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - lúc 11 sáng thứ Hai - May 04


25:28 minutes (23.31 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - Mar 09


19:47 minutes (18.12 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - Apr 13


30:00 minutes (27.47 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - Apr 06


35:03 minutes (32.1 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn LS Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch cộng đồng Người Việt QG New York, chủ tịch BTC ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế và công Tara Thu Nguyễn, thành viên trong BTC.

Tin Tức Đó Đây


29:27 minutes (26.97 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phụ trách

Tin Tức Đó Đây - Mar 30


39:34 minutes (36.23 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn TS Nguyễn Ngọc Hùng từ Tây Đức và ông Nguyễn Tấn Lạc, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Nam Calif.

Tin Tức Đó Đây - Mar 23


30:49 minutes (28.21 MB)

Kieu My Duyen phu trach

Tin Tức Đó Đây với Ký Giả Kiều Mỹ Duyên - Mar 02


30:28 minutes (27.9 MB)

Ký giả Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn GS Nguyễn Xuân Vinh

Tin Tức Đó Đây - Ký giả Kiều Mỹ Duyên


33:02 minutes (30.24 MB)

Tin Tức Đó Đây - Ký giả Kiều Mỹ Duyên


25:51 minutes (23.67 MB)