Thiếu Nhi

Chương Trình Thiếu Nhi - 01/26/2014 .


40:00 minutes (36.63 MB)Co Kinh Minh .
Truong Mau Giao Magic Land .

Chương Trình Thiếu Nhi - 01/19/2014 - 2


8:41 minutes (7.96 MB)Truong Mau Giao Magic Land .

Chương Trình Thiếu Nhi - 01/19/2014 - 1


26:47 minutes (24.52 MB)Doc Truyen : Su Tich Cay Mai Vang .
Co Anna,Hoang Tin .

Chương Trình Thiếu Nhi - 01/12/2014 .


59:57 minutes (54.88 MB)Thông báo chương trình Mùa Xuân cho bé & Ca nhạc Thiếu Nhi
Trường mẫu giáo Magic Land

Chương Trình Thiếu Nhi . 2 - 01/05/2014 .


16:21 minutes (14.98 MB)Thong Bao & Ca Nhac Thieu Nhi .
Truong Mau Giao Magic Land .

Chương Trình Thiếu Nhi . 1 - 01/05/2014 .


13:44 minutes (12.58 MB)Doc Truyen : Su Tich Mua Xuan .
P/T : Kim Ngan "Truong Mau Giao Magic Land" .

Chương Trình Thiếu Nhi 1 - 12/29/2013 .


20:01 minutes (18.33 MB)Truong Mau Giao Magic Land .

Chương Trình Thiếu Nhi TẾT- 02/10/2013 - 2


16:37 minutes (15.22 MB)

Truong Mau Giao Magic Land .

Chương Trình Thiếu Nhi - 12/22/2013 - 2 .


16:15 minutes (14.88 MB)Ca Nhac Giang Sinh .
Truong Mau Giao Magic Land .

Chương Trình Thiếu Nhi - 12/22/2013 -1 .


19:00 minutes (17.4 MB)P/T : Co Kinh Minh  Ke Chuyen .